Jasnič predlaga umik novele zakona o zdravstvenem varstvu

Slovenija 03. Avg 202116:08 0 komentarjev
Kongres Desus, ljubo jasnič, zdravstveno varstvo
Nika media/BOBO

Predlagana novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je pravno in vsebinsko nedosledna, je v pismu ministru za zdravje Janezu Poklukarju navedel predsednik Desusa Ljubo Jasnič. Pogreša tudi argumente in analize učinkov predlaganih sprememb. Zato predlaga umik novele, ki je do petka v javni obravnavi, iz nadaljnjega postopka.

“Zaradi mnogih pravnih in vsebinskih nedoslednosti v sicer kratki noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z devetimi členi, zaradi odsotnosti argumentov v oceni stanja, zaradi odsotnosti obrazložitev potreb po drugačnem pravnem urejanju področja, zaradi opustitve mednarodnih primerjalnih ureditev področja, zaradi nejasnih in tudi neizvedljivih določb novele in zaradi neskladnostih novele z določbami resolucije o normativni dejavnosti se ob branju novele ni moč izogniti vtisu o njeni nestrokovni in površni pripravi,” je zapisal Ljubo Jasnič v pismu, ki ga je v imenu stranke Desus naslovil na ministra za zdravje Janeze Poklukarja.

Kot je navedel, novela zakona predlaga bistveno spremembo sedanjega sistema upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije (ZZZS) in ukinja avtonomijo ZZZS, kot ju določa zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Slovenski sistem upravljanja sredstev zdravstvene blagajne je primerljiv z ureditvami v primerljivih sistemih zdravstvenega varstva (Nemčija, Avstrija,..). V teh sistemih zdravstvenega varstva ima država vlogo sprejemanja zakonov in predpisov ter odpravljanja morebitnih motenj v sistemu, nima pa vloge upravljavca zdravstvene blagajne.

Zdravnik in medicinske sestre, zdravstveno varstvo
BOBO

Jasnič: Novela ukinja avtonomijo upravljanja

Upravljanje ZZZS in s tem sredstev zdravstvene blagajne je torej urejeno po načelu samoupravljanja plačnikov prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, kar se odraža v sestavi skupščine in upravnega odbora ZZZS. Vlada lahko v sedanji skupščini sodeluje na delodajalski strani le kot eden izmed plačnikov prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer s štirimi predstavniki med 20 predstavniki delodajalcev, 25 pa je predstavnikov zavarovancev. V upravnem odboru sodelujejo tudi predstavniki ZZZS.

Tako je po njegovem mnenju neustrezen predlog v noveli, po katerem bi se ukinilo skupščino in upravni odbor ZZZS, v okviru katerih sedaj o sredstvih zdravstvene blagajne avtonomno odločajo predstavniki plačnikov prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Namesto njih naj bi o sredstvih zdravstvene blagajne po predlogu novele odločal 11 članski svet ZZZS, v katerem bi imela vlada pet predstavnikov. Po noveli bi torej predstavniki vsakokratne vlade opravljali tudi naloge upravljavcev zdravstvene blagajne.

Jasnič opozarja, da predlagana novela z ukinitvijo avtonomije upravljanja plačnikov obveznega zdravstvenega zavarovanja in krepitvijo vloge politike v upravljanju zdravstvene blagajne spreminja sedanji avtonomno vodeni sistem zdravstvenega varstva v državno vodeni sistem zdravstvenega varstva. Vpliv vsakokratne politike bi se po predlogu novele okrepil še z uvedbo dodatnega nadzora vsakokratnega ministra za zdravje nad delom zavoda.

Do predlaganih sprememb kritični tudi v SD in sindikalnih centralah

“Spoštovani minister, ker za tako drastičen premik sedanjega sistema zdravstvenega varstva k zastarelemu in neučinkovitemu državno vodenemu sistemu zdravstvenega varstva niste predstavili nobenih argumentov, ker niste predložili nobene analize učinkov predlaganih sprememb, ker za spremembe nimate soglasja Ekonomsko-socialnega sveta in prav tako ne soglasja javnosti, predlagam v imenu stranke Desus, da predlog zakona umaknete iz nadaljnjega postopka njegovega sprejemanja,” je Jasnič zapisal ministru za zdravje Poklukarju.

Omenjeno stališče glede zakona naj bi prejeli tudi izvršni odbor Desusa in predsedniki pokrajinskih odborov stranke, a naj ga organi stranke še ne bi obravnavali.

Predlog novele bo v javni obravnavi do petka. Na predlagane spremembe zakona so se kritično odzvali že v SD in tudi vseh šest sindikalnih central.