Kaj se zgodi, če ne plačam obveznega zdravstvenega prispevka?

Slovenija 04. Feb 202405:30 10 komentarjev
zdravstvo, zavarovanje, korupcija
Foto: Profimedia

Za januar bomo prvič plačali 35 evrov obveznega zdravstvenega prispevka. Preverili smo, kaj se zgodi, če prispevka ne bi plačali oziroma bi s plačilom zamudili.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je ukinjeno. Z začetkom leta so v veljavo stopila nova pravila, približno 1.650.000 zavezancev pa bo za januar prvič plačalo obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Znesek bo enak za vse – 35 evrov. Preverili smo, kaj se zgodi, če prispevka ne bi plačali oziroma bi s plačilom zamudili.

Način plačila obveznega zdravstvenega prispevka je odvisen od vašega statusa, o čemer lahko več preberete v tem članku. Zaposlenim bo novi prispevek delodajalec odvedel od plače in ga nakazal Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), prvič s plačo za januar 2024 (ki je lahko izplačana do 18. februarja). Neto plača bo nižja za 35 evrov. Prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki so doslej imeli plačano dopolnilno zdravstveno zavarovanje iz proračuna, bo tudi OZP kril proračun. Za upokojence bo premijo poravnaval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz), izplačana pokojnina bo za 35 evrov nižja.

Samostojni podjetniki (s. p.) morajo prispevke plačevati sami. Predpisane obrazce morajo samozaposleni predložiti Fursu najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, plačati pa do 20. v mesecu za pretekli mesec. Prvič bo obračunan pri prispevkih za januar 2024.

Okrog 80 tisoč prebivalcev je dosedanje obvezno zdravstveno zavarovanje plačevalo samih neposredno ZZZS. To so brezposelni, ki niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in jim ta ne krije prispevkov, ter denimo študenti, ki pavzirajo. Ti zavarovanci morajo zdaj poleg prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki trenutno znaša 30,16 evra, plačati tudi obvezni zdravstveni prispevek (OZP) v višini 35 evrov, skupaj torej 65,16 evra. ZZZS bo tem osebam najkasneje do 15. februarja posredoval obračune za januar.

V primeru zamude pri plačilu OZP veljajo enaka pravila, kot veljajo glede zamude pri plačilu ostalih obveznih prispevkov, torej se zavezancu za čas zamude obračunajo predpisane zamudne obresti.

Meja je 161 evrov

Kaj se torej zgodi, če obveznega zdravstvenega prispevka ne plačam pravočasno ali če mi ga ne odvede delodajalec?

Na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da je znesek dolga, od katerega dalje se plačnikom zadržijo pravice, določen pri 8 odstotkih povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, to je trenutno 161,91 evra. “Predlagani odstotek povprečne mesečne bruto plače predstavlja povprečno dvomesečno obveznost plačila prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja,” so dejali na ministrstvu. Če smo neplačnik, je to zabeleženo na zdravstveni kartici.

Ko dolg do ZZZS preseže 161,91 evra, smo upravičeni zgolj do nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja. Za vse ostalo, na primer za nenujni ambulantni pregled ali nenujno operacijo, moramo zdravniku ali bolnišnici plačati sami po ceniku ZZZS. Ta denar bomo dobili nazaj, ko naše pravice iz obveznega zavarovanja ne bodo več zadržane. Povedano drugače, ko bomo poravnali dolg, da bo ta manjši od 161 evrov, lahko ZZZS pošljemo račune oziroma potrdila o plačilu in denar nam bodo povrnili.

Na ZZZS so nam pojasnili, da je enak sistem veljal že zadnjih 20 let, zdaj so spremenili le znesek dolga, pri katerem se pravice zadržijo. Zadržanje pravic ne bo takojšnje. “Pred zadržanjem pravic ZZZS izvede postopek opominjanja in obveščanja zavarovane osebe, da poravna dolg. Pred zadržanjem pravic je zavarovana oseba tudi o tem obveščena,” so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Ukrep bo začel veljati 30 dni po tem, ko bo ZZZS dolžniku izdal obvestilo.

Zdravnik
Slika je simbolična (Foto: PROFIMEDIA)

Ob tem pa velja še, da se pravice zadržijo zgolj tistim, ki morajo prispevke poravnati sami. Če smo zaposleni in nam prispevka delodajalec ne bi odvedel, to na naše pravice ne bi vplivalo. Enako velja za upokojence, zaposlene pri mednarodnih organizacijah in diplomatskih predstavništvih, invalide, vojne veterane, prejemnike trajne denarne socialne pomoči, osebe s statusom begunca, pripornike ter otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, so dejali na ministrstvu. Podrobnosti v zvezi z zadržanjem pravic je ZZZS objavil na spletni strani.

Kaj pa dolg za nazaj, torej iz starega obveznega zavarovanja? “Navedeni dolg se sešteva z zapadlimi obveznostmi od 1. 1. 2024,” so pojasnili pristojni. Več kot 10.000 zavezancev, ki so ZZZS dolžni več kot 161 evrov, bo najpozneje do konca prihodnjega tedna prejelo obvestilo, naj dolg poravnajo.

Kaj pa dolg iz dopolnilnega zavarovanja?

Zadnje položnice za staro dopolnilno zavarovanje je bilo treba plačati za december 2023. Zavarovalne police, ki so jih zavarovanci sklenili pri eni od treh zavarovalnic, ki so izvajale dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so avtomatsko prenehale veljati 31. decembra 2023. S tem je prenehala tudi osnova za direktno bremenitev pri bankah.

Kaj se zgodi, če ste za dopolnilno zavarovanje ostali dolžni ali ste premijo preplačali? Zakon določa, da imajo zavarovalnice na podlagi zavarovalnih pogodb pravico izterjati zapadle neplačane premije za obdobja, za katera so zagotavljale zavarovalno kritje (torej do 31. 12. 2023), in dolžnost zavarovancem vrniti tiste plačane dele premij, ki se nanašajo na zavarovalno kritje za zavarovalno obdobje po datumu začetka uporabe tega zakona (1. 1. 2024), v roku 60 dni.

Morebiten dolg zaradi dopolnilnega zavarovanja ne vpliva na pravice in se ne sešteva z morebitnim dolgom iz naslova obveznega zavarovanja.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje