Krave spet pri Možganovih: inšpektorici opozorilo pred odpovedjo

Slovenija 19. Jan 202410:51 > 12:21 6 komentarjev

Na kmetijo Možganovih v Leskovcu pri Krškem so začeli vračati odvzete krave, saj je kmet skladno z novo odločbo uredil neprimerne razmere. Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos je podrobneje razložil vsebino odločbe, obenem pa dejal, da je inšpektorica, ki je izdala prvo odločbo, dobila opozorilo pred odpovedjo.

Dva dni je od tega, ko je uprava za varno hrano, veterino in varstvo rastlin kmetu Rudiju Možganu vročila novo odločbo. V ponovni presoji je uprava ugodila njegovi pritožbi in odločila, da se govedo ob odpravi nepravilnosti lahko vrne.

Rok za uredbo razmer je bil sedem dni po vročitvi, je na novinarski konferenci povedal direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos. Kmet je prostore uredil še isti dan, veterinar je odločil, da krave lahko pridejo nazaj. Do danes bi morali na kmetijo vrniti vseh 24 glav goveda, a se je zaradi vremenskih razmer vrnilo le 13 krav. Ostale bodo k Možganovim prepeljali v začetku naslednjega tedna, je povedal Kos.

Glede pomislekov, da so bile krave na kmetijo Možganovih vrnjene v slabem stanju, je dejal, da so bile živali v dveh mesecih odvzema dobro oskrbljene in večkrat veterinarsko pregledane. “Vse živali so po novem skladno označene, živali so pred transportom pregledane, ugotovitve so zapisniško evidentirane glede zagotavljanja identifikacije živali in primernosti za transport.  Ena krava naj bi res imela bulo, hematom, a je po ocenah veterinarja težave imela še pred odvzemom z Možganove kmetije. Govedo so namestili k oskrbnikom, ki so bili v preteklosti preverjeni s strani uprave. “Veterinarka se je v tistem času odločila za te lokacije na podlagi zgodovine in ustreznosti lokacije,” je opisal Kos.

Kot je dodal, bo za objektivno oceno zdravstvenega stanja vseh živali izdan poseben sklep o določitvi izvedenca, pri čemer bo kmet lahko sodeloval pri njegovi izbiri.

Kaj se je zgodilo z inšpektorico?

Po tem, ko je uprava veterinarko najprej izločila iz postopka, so ji kasneje izdali še opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Dodelili so ji drugo delo, do nadaljnjega ne bo več opravljala inšpektorskih del, je potrdil Kos. “Zakonodaja, ki je bila kršena, je relativno obsežna – od postopanja v postopku do ugotovitev, izdaje aktov. Kršena so bila temeljna načela Zakona o splošnem upravnem postopku.

Glede na odzivno poročilo direktorice območnega urada inšpektorata Novo mesto, ki je širše preverjala napako inšpektorice, je veterinarka večkrat na podoben način vodila postopke. “So bili tudi drugi takšni primeri. Glede vodenja postopka, ne rezultata,” je dodal in potrdil, da gre za prvi tako hud primer postopkovnih kršitev. Napake inšpektorjev se dogajajo, a zaenkrat še niso imele posledic na rezultate postopkov, je tudi razložil.

Nepravilnosti pri kmetu

V ponovnem postopku odločanja so na ministrstvu za kmetijstvo ugotovili, da stranka na prostem nima zagotovljenih ustreznih mest za govedo, ki bi nudila zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami. Prav tako so ugotovili, da mesto za krmljenje in napajanje živali ni urejeno na način, da se preprečita zadrževanje meteorne vode in prekomerno kopičenje iztrebkov ter da rejec nima zagotovljenega ločenega mesta s suhim in udobnim nastiljem za namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali.

Ob tem je bilo ugotovljeno tudi, da živalim ni zagotovljen stalen dostop do čiste vode za napajanje oziroma jim napajanje ni omogočeno najmanj dvakrat dnevno, so zapisali na ministrstvu.

Uprava je 10. novembra dobila prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetiji v Leskovcu pri Krškem. Inšpekcijski nadzor je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto. Ker je zaznala kršitve zakona o zaščiti živali, je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela 24 živali dosedanjemu oskrbniku, kar je močno odmevalo v javnosti.

Medtem ko je veterinarka med drugim navajala, da za živali ni bilo primerno poskrbljeno, so bili tako kot na kmetijsko-gospodarski zbornici tudi v Sindikatu kmetov Slovenije prepričani, da je ukrep neprimeren in v celoti nezakonit. Odvzeto govedo je razdelilo tudi opozicijo in koalicijo. UVHVVR je po izredni preverbi postopka odvzema živali konec decembra uradno veterinarko izločila iz inšpekcijskega postopka.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje