Zagovornik: Ugotovljene nepravilnosti računskega sodišča smo odpravili

Slovenija 28. Nov 202310:36 > 18:11 6 komentarjev
Miha Lobnik
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik (Foto: Borut Živulović/BOBO)

Računsko sodišče je po pregledu poslovanja Zagovornika načela enakosti v letu 2022 nanj izreklo mnenje s pridržkom, saj so ugotovili, da zagovornik v nekaterih primerih ni posloval skladno s predpisi. Ugotovljene nepravilnosti je Zagovornik že odpravil, so sporočili iz njegovega urada.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Zagovornika načela enakosti v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da je v nekaterih primerih posloval v neskladju s predpisi, so sporočili z računskega sodišča.

Zagovornik je namreč dvema javnima uslužbencema izplačal prenizek dodatek za delovno dobo v skupnem znesku 146 evrov. Za storitve grafičnega oblikovanja, storitve tiskanja ter storitve prevajanja in lekture v skupnem znesku 88.863 evrov ni izvedel postopka oddaje javnega naročila. Prav tako je prevzel obveznosti prek dovoljenega obsega prevzemanja obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.

Računsko sodišče Zagovorniku očita še, da pred plačilom računov v skupni ocenjeni vrednosti 1.500 evrov ni preveril pravnega temelja in višine obveznosti, nekatere obveznosti pa je v informacijskem sistemu MFERAC evidentiral z obrazcem Finančno ovrednoten program.

Zagovornik načela enakosti v reviziji ni predložil zadostnih in ustreznih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče preveriti in potrditi, da je naročilo storitve snemanja, za katero je izvajalcu plačal 13.559 evrov, izvedel v skladu z zakonom o javnem naročanju, še izhaja iz poročila.

Razen tega Računsko sodišče meni, da je Zagovornik v vseh pomembnih pogledih posloval v skladu s predpisi, izhaja iz poročila. Zato je računsko sodišče od Zagovornika načela enakosti zahtevalo predložitev odzivnega poročila ter mu podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja, so še sporočili.

Zagovornik: Ugotovljene nepravilnosti računskega sodišča smo odpravili

Zagovornik načela enakosti je nepravilnosti, ki jih je glede njegovega poslovanja ugotovilo računsko sodišče, že odpravil.

Zagovornik odgovarja, da so bile pogodbe sklenjene oz. naročilnice izdane na podlagi zakona o javnem naročanju, ki ureja postopek naročil, katerih ocenjena vrednost predmeta ne presega 40.000 evrov. Za posamezno vrsto storitev je bilo sklenjenih več pogodb, ker je bil predmet vsake storitve tako specifičen, da ga je bilo možno glede na omejene ponudbe izvajalcev izvesti le ločeno. “Le tako je bilo mogoče uresničiti zakonsko določene cilje Zagovornika, upoštevajoč različne ciljne skupine, ki jih nagovarjamo,” so zapisali. Računsko sodišče je zavzelo stališče, da bi morali ocenjeno vrednost storitev šteti kot eno vrsto javnega naročila in izpeljati odprti postopek, so pojasnili in dodali, da bodo priporočila upoštevali.

Računskemu sodišču bodo, v skladu z njihovo zahtevo poslali odzivno poročilo in akcijski načrt. “V njem bomo predvideli ukrepe in roke za nadaljnjo poslovanje v postopkih javnega naročanja storitev grafičnega oblikovanja, tiskanja publikacij in prevajalskih storitev,” so zapisali pri Zagovorniku.

V uradu Zagovornika so pojasnili, da so nepravilnosti glede premalo izplačanega dodatka za delovno dobo dvema uslužbencema odpravili in jima izplačali razliko s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. “Napaka je nastala, ker se jima ni upoštevalo celotno obdobje zaposlitve za krajši delovni čas pri prejšnjih delodajalcih,” so dodali.

Pojasnili so tudi, da ima Zagovornik najete prostore, kjer je upravnik zaračunaval višji delež stroškov, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Zagovornik je zahteval povračilo, preplačana sredstva so že vrnjena v proračun, hkrati pa so sklenili aneks, ki jasno določa razmerja.

Glede napačnega evidentiranja prevzetih obveznosti v breme proračuna v aplikaciji MFRAC, so pojasnili, da so uporabljali obrazec po napotkih ministrstva za finance. A bodo priporočilo računskega sodišča upoštevali.

Zagovornik načela enakosti je že v fazi postopka aktivno sodeloval z računskim sodiščem z namenom zagotovitve vseh potrebnih notranjih kontrol za pravilno poslovanje, so zapisali. “Računsko sodišče je pomemben neodvisen državni organ, njegovo vlogo in delo pri Zagovorniku cenimo in spoštujemo, zato smo tudi nemudoma pristopili k pripravi odzivnega poročila,” so še dodali.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje