Samozaposlenim, družbenikom in kmetom denarno nadomestilo za karanteno

Slovenija 06. Dec 202112:28 > 12:28
Bankovci, denar
Bor Slana/Bobo

Samozaposleni, družbeniki in kmeti so upravičeni od 250 do 750 evrov v primeru karantene ali obveznega varstva otrok. Ukrep velja od 1. julija pa do konca leta, vlada pa ga lahko podaljša še za pol leta.

Upravičenci morajo preko eDavkov vložiti vlogo NF-Karantena. Kot pojasnjujejo na Fursu, bodo obrazci pripravljeno predvidoma konec tega tedna, skrajni rok za za oddajo vloge pa bo 15. januar 2022. Upravičenci so samozaposleni, družbeniki in kmetje.

V kakšnem primeru so upravičeni do nadomestila?

Do povračila izgubljenega dohodka je zavezanec upravičen, če ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi:

– odrejene karantene (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali

– obveznosti varstva otroka zaradi:

odrejene karantene otroku (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole (npr. zaprtje šole ali vrtca).

Kakšni so kriteriji za delno povrnitev izgubljenega dohodka?

Če uveljavlja povračilo izgubljenega dohodka zaradi:

1. odrejene karantene, je upravičen do povračila izgubljenega dohodka, če mu je karantena odrejena z odločbo ali potrdilom zaradi naslednjih razlogov:

odpravi se v drugo državo in je ob vrnitvi ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo ali
zaradi stika z okuženo osebo.

2. obveznosti varstva otroka, je upravičen do povračila izgubljenega dohodka, če:

  • je otroku odrejena karantena z odločbo o karanteni ali ali potrdilom o napotitvi v karanteno ali če predloži ustrezno dokazilo, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (npr. potrdilo vrtca ali šole, da je oddelek, vrtec ali šola zaprta, razen v primeru splošno znanih dejstev – npr. šolanje na daljavo). Kot zunanje objektivne okoliščine se upoštevajo okoliščine, povezane s COVID-19,  če povzročijo, da otrok ne more ali ne sme obiskovati vrtca ali šole. Torej gre običajno za primere, ko vrtec ali šola zapre oddelek ali celoten vrtec ali šolo zaradi okužbe enega ali več zaposlenih ali učencev ali otrok, ki obiskujejo vrtec s COVID-19. Ne pride torej v poštev v primeru drugih bolezni, ki niso povezane s COVID-19 (npr. gripa)

Pomembno: Velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Karantena: okužbe v šolah
Profimedia

Kakšna je višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

Višina povračila izgubljenega dohodka znaša 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu.

S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov.