Za šolarje letos potrebnih manj ocen, kaj pa dijaki?

Slovenija 12. Jan 202208:21 > 08:50
dijaki srednja šola
Bobo

Osnovnošolcem bo v letošnjem šolskem letu treba pridobiti manj ocen. Zaradi epidemioloških razmer so tako odločitev sprejeli na ministrstvu za izobraževanje. Bo enako obveljalo za srednješolce? To je pristojnost ravnateljev, ne ministrstva.

Številne okužbe, karantene in šolanje na daljavo tudi letos zaznamujejo šolsko leto. Zato so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pod vodstvom Simone Kustec prejšnji teden s sklepom zmanjšali število ocen, ki jih morajo pri posameznem predmetu v letošnjem šolskem letu pridobiti osnovnošolci.

V nasprotju z osnovnošolskim pa predpisi s področja srednješolskega izobraževanja ne določajo potrebnega števila ocen za posamezen predmet. To s šolskimi pravili določi ravnatelj po predhodnem usklajevanju na učiteljskem zboru, zato tega ni mogoče urejati s sklepom ministrice, so nam odgovorili na ministrstvu za izobraževanje.

So pa ravnatelji dobili priporočila Zavoda za šolstvo, med katerimi je med drugim zapisano, da je zaradi razmer sprotno preverjanje znanja še pomembnejše kot običajno, naj se znanje dijakov praviloma ocenjuje v šoli, v (izjemnem) primeru ocenjevanja na daljavo pa mora biti to skladno z načelom enakih možnosti – naj se torej pri tem upošteva npr. dostopnost internetne povezave, računalnika, samostojnost dijaka.

“Že ob začetku šolskega leta smo v aktivu pripravili načrte ocenjevanja, če bo pouk potekal na daljavo. Učitelji to upoštevajo, zato bo praviloma letos ocen manj,” je povedala Fani Al-Mansour, ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad ter predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov.

Ravnatelj Gimnazije Bežigrad Ciril Dominko je podobno dejal, da so predvideno število ocen pri njih določili učitelji po predmetnih področjih, torej učitelji matematike za matematiko in podobno. Poleg tega število ocenjevanj prilagodijo tudi za posamezne primere. “Nekateri dijaki, ki so bili v karanteni, imajo pravico dvakrat pisati test, saj lahko na naši šoli dijaki ocene tudi zvišujejo. Prav tako lahko učitelj odloči, da učenec, ki je bil dlje časa bolan, pri predmetu dobi eno oceno manj.”

Medtem ko je v osnovnih šolah približno odstotek šolarjev, ki jim starši ne dovolijo samotestiranja ali nošenja mask in zato ne hodijo v šolo, je med srednješolci takih primerov manj, le 0,09 odstotka.

Na ministrstvu za izobraževanje še pravijo, da bodo naredili vse, da se ob pričakovanem porastu okužb v prihodnjih tednih šole ne bodo zapirali sistemsko. Imajo pa ravnatelji po PKP 10 možnost, da zaradi pomanjkanja kadra, če ne bo drugih možnosti, odredijo začasno, 10-dnevno izobraževanje na daljavo za vso šolo.

PREBERITE ŠE: