Velik preobrat v primeru odvzema otrok, ki je pred tremi leti pretresel državo

Slovenija 14. Mar 202317:07 14 komentarjev
otroci
Fotografija je simbolična. (Foto: PROFIMEDIA)

Pred tremi leti so v javnost prišli pretresljivi posnetki, ko je na vrata mame potrkal sodni izvršitelj in v spremstvu štirih socialnih delavk, policije in še dveh pomočnikov po štirih mučnih urah odvzel tri otroke. Sledili so številni nadzori, s katerimi so številne institucije preverjale nepravilnosti, postopek skrbništva otrok pa se na sodišču vleče že štiri leta. Ko je zadevo vodila prva sodnica, je imela skrbništvo mama, po zamenjavi sodnice je dobil skrbništvo oče. Zdaj se je v zadevi, kot je prva poročala RTV Slovenija, zgodil nov preobrat: CSD sodišču predlaga, naj otroke dodeli materi, kot so za N1 potrdili pri varuhu človekovih pravic, pa bo varuh na ESČP v zadevi interveniral kot tretja stran.

Zgodilo se je nekaj dni po tem, ko je vlada marca 2020 razglasila epidemijo koronavirusa. Na vrata mame je potrkal sodni izvršitelj in v spremstvu štirih socialnih delavk, policije in še dveh pomočnikov po mučnih štirih urah odvzel tri otroke. Posnetki, ki so takrat zaokrožili v medijih in pretresli Slovenijo, prikazujejo kričanje in jokanje otrok, odvzem je bil tako travmatičen, da ga je želel prekiniti celo sodni izvršitelj sam, zato je poklical sodnico Vero Gams Premerl, ki pa mu je dejala, naj z delom nadaljuje: “Socialna delavka naj vam pomaga. Če bi jaz bila tam, bi jaz to naredila.”

Postopek skrbništva se medtem na sodišču vleče že štiri leta. Ko je primer vodila prva sodnica, je imela skrbništvo mama, po zamenjavi sodnice je dobil skrbništvo oče. Sodišče je po poročanju RTV Slovenija otrokom prepovedalo vse stike z mamo in sorodniki po njeni strani, pa čeprav naj bi otroci od očeta večkrat pobegnili k njej, 40 kilometrov stran.

Zdaj pa se je v zadevi zgodil nov preobrat: CSD sodišču predlaga, naj otroke dodeli materi. “Sodišče je s strani pristojnega centra za socialno delo prejelo predlog za začasno odredbo, ki se obravnava po postopku, kot je predviden za začasne odredbe, pri čemer poudarjamo, da sodišče v omenjeni zadevi s strani strank prejema veliko število začasnih odredb, ki terjajo ustrezno ravnanje in odločanje sodišča,” so za N1 potrdili na okrožnem sodišču.

Dodali so, da sicer predloge za dodelitve otrok v varstvo in vzgojo vlagajo starši. “Center za socialno delo je predlagatelj zgolj v primerih, kadar predlaga ukrep za varstvo koristi otrok; ob predlogu takega ukrepa pa lahko center za socialno delo predlaga tudi izdajo začasne odredbe.”

Zakaj predlagajo, da otroke sodišče dodeli materi in kje so otroci trenutno, smo vprašali pristojni center za socialno delo. “Zaradi varovanja največje koristi otrok ter njihovih osebnih podatkov, vam podrobnejših informacij o družini, ki jo navajate ter postopanju CSD v tem primeru, ne moremo posredovati. Poudarjamo pa, da se krajevna pristojnost CSD v zadevah, kot jo opisujete, določa po kraju prebivanja starša, kateremu so otroci na podlagi odločitve sodišča zaupani v varstvo in vzgojo,” so nam sporočili.

Varuh bo na Evropskem sodišču interveniral kot tretja stran

Dogajanje v zvezi z odvzemom treh otrok že od samega začetka spremljajo tudi pri varuhu človekovih pravic. Za N1 so potrdili, da so prav danes prejeli odobritev Evropskega sodišča za človekove pravice, da lahko v zadevi intervenirajo kot tretja stran, kar pomeni, da bodo lahko predstavili svoja videnja in ugotovitve.

Varuh Peter Svetina je namreč že ob odvzemu otrok javno apeliral na odgovorne, da je to skrajni ukrep in da mora potekati na human način, za sodišča je v zvezi s tem oblikoval smernice. “Prav tako je priporočal sodiščem, da mora biti skladno s 3. členom Konvencije o otrokovih pravicah v postopkih, kjer je vloženo pravno sredstvo in so udeleženi otroci, zadeva hitro in brez odlašanja predložena višjemu sodišču v nujno odločanje.”

Za N1 so pojasnili, da so prav zaradi posredovanj varuha na sodišču odpravili zastoj v postopku. “Varuh ugotavlja, da v tovrstnih postopkih lahko prihaja do kršitve pravice sojenja v razumnem roku, tudi do netransparentnosti postopka,” pa tudi do tega, da otrokove koristi niso obrazložene. Opozorili so še na sistemsko težavo, ko zaradi nujnih aktivnosti prvostopenjskega sodišča pritožb strank v reševanje nemudoma ne posredujejo sodišču druge stopnje, “zaradi česar se postopki lahko zavlečejo za več mesecev, kar je izrecno v nasprotju z otrokovo koristjo”.

nasilje
Fotografija je simbolična. Foto: PROFIMEDIA

Poleg tega je zaradi varuhove pobude ministrstvo za pravosodje o postopkih, v katerih se odloča o otrocih, zavzelo stališče, da jih morajo sodišča v času poletnih počitnic, ob epidemijah ali podobnih izrednih dogodkih, obravnavati kot nujne.

Potem ko so otroci v minulih mesecih večkrat od očeta zbežali k mami, sta se oglasili še pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. “Ne drznim niti ne želim se vpletati v odprte postopke, ki so v pristojnosti drugih organov, ampak kot mati in poslanka pozivam vse organe, ki se s tem ukvarjajo, da nemudoma pristopijo k učinkovitemu reševanju in naj imajo pred očmi korist teh treh otrok, katerih življenja so bila v dobršnem delu že zaznamovana,” je pozvala Klakočar Zupančič.

Pravosodna ministrica je dejala, da jo je strah, da bi se otrokom kaj zgodilo. “Kot ministrica seveda ne morem vsebinsko komentirati ali kakor koli posegati v odprte postopke, bom pa v okviru svojih pristojnosti, na podlagi zakona o sodiščih sprožila ustrezne nadzorne mehanizme, s svojimi ekipami te možnosti že preučujemo.” Na ministrstvu so za N1 potrdili, da je služba za nadzor organizacije poslovanja sodišč konkretno sodišče že zaprosila za podatke in poročila o stanju reševanja zadeve. “V skladu z zakonom mora sodišče zaprosilo ministrstva obravnavati prednostno,” so zapisali.

Po odvzemu številni nadzori, ki nepravilnosti niso odkrili

Nadzor nad primerom sta potem, ko so se v javnosti pojavili pretresljivi posnetki, opravila socialna inšpekcija in ljubljansko okrožno sodišče, ki v postopku nista ugotovila nepravilnosti. Kljub temu je vrhovno sodišče konec istega leta sprejelo protokol, kako naj se z otroki med odvzemom v izvršilnih postopkih ravna. Poudarili so, da je odvzem hud in boleč poseg v otrokovo življenje in ga je zato treba izpeljati humano ter z največjo mero občutljivosti. Zapisali so, da je odvzem skrajno sredstvo, ki naj ga sodišče uporabi le v primeru, če izvršba sodne odločbe z izrekanjem denarnih kazni ni uspešna. V primeru družine s posnetkov sodišče denarne kazni po besedah takratnega odvetnika mame sploh ni izreklo.

Ljubljansko višje sodišče je sicer odločalo tudi o štirih pritožbah pravdnih strank zoper sklepe sodišča, večinoma vezane na začasno zaupanje otrok enemu od staršev, in na sklep sodišča, da se stike otrok z drugim od staršev začasno ukine. Višje sodišče je tudi v tem primeru ugotovilo, da je okrožno sodišče ravnalo pravilno.

Sodišče
PROFIMEDIA

Podpredsednica ljubljanskega okrožnega sodišča Mihela Mohorič je takrat poudarila, da je bila odločitev sodišča v največjo korist otrok, saj bi lahko bili v nasprotnem primeru ogroženi. Vodja oddelka za družinsko sodstvo Nadja Marolt pa je opozorila tudi na dolžnost staršev, ki bi morali v tovrstnih situacijah ravnati v korist otroka. Slednji lahko v sodelovanju s centri za socialno delo postopke zaključijo hitro in neboleče. V nasprotnem primeru, ob vseh izčrpanih možnostih, nesodelovanju staršev in pooblaščencev pa morajo v družinsko dinamiko poseči sodniki, kar se je zgodilo tudi v konkretnem primeru.

Tudi v Skupnosti CSD so kmalu po odmevnem odvzemu opozorili na vlogo staršev, ki je po njihovih besedah najpomembnejša pri zaščiti otroka. “V družini, kjer sodišče odloči o ukrepu odvzema otroka, je zato odločilna vloga staršev, ki morata otroka pripraviti na odhod iz družine in mu pojasniti, zakaj bo nameščen drugam, kaj je vzrok, kako ga bosta zaščitila in obiskovala, kaj bosta naredila, da se vrne v družino,” so našteli.

Vodja oddelka za družinsko sodstvo je pred tremi leti še opozorila, da imajo pomembno vlogo v tovrstnih družinskih zadevah tudi izvedenci klinične psihologije. V konkretnem primeru je bil sklep o izvedencu po njenih navedbah izdan že leta 2018, a eden od staršev z njim ni želel sodelovati, zato je izvedenec zadevo vrnil sodišču.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje