Vlada prerazporeja milijone: več za energetiko, gozdarji dobijo nove terence

Slovenija 26. Sep 202320:20 2 komentarja
denar
PROFIMEDIA

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim prerazporedila sredstva državnega proračuna za leto 2023 in povečala namensko premoženje Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Vlada je na današnji seji odbora za gospodarstvo znotraj proračunskih postavk več proračunskih uporabnikov prerazporedila 45,2 milijona evrov. Sredstva bodo večinoma namenjena za blažitev posledic energetske krize, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada iz splošne proračunske rezervacije razporedila 3,9 milijona evrov za financiranje ukrepov na trgu dela iz naslova draginje. Namenjeni bodo za financiranje ukrepov delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Od tega se dva milijona evrov zagotavlja za 33 vlog delodajalcev za 1767 zaposlenih za ukrep skrajšanja polnega delovnega časa, 1,9 milijona evrov pa za 132 vlog delodajalcev za 2389 zaposlenih za ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

38 milijonov za nadomestila dobaviteljem

Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je iz splošne proračunske rezervacije razporedila 38,6 milijona evrov za nadomestila električne energije in nadomestila zemeljskega plina. Denar bo namenjen financiranju nadomestil dobaviteljem, ki jim je vladni ukrep določitve najvišje cene električne energije, zemeljskega plina ali toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v maju in juniju povzročil občutno škodo.

V okviru finančnega načrta ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vlada prerazporedila 731.000 evrov. Sredstva bodo namenjena za izplačilo nadomestila morskemu gospodarskemu ribištvu.

Poleg tega je vlada v okviru finančnega načrta kmetijskega ministrstva prerazporedila nekaj manj kot 1,2 milijona evrov, ki bodo namenjena za nakup službenih vozil Zavoda za gozdove Slovenije. Gre za 51 novih terenskih vozil s štirikolesnim pogonom ali osebnih vozil z višjim odmikom od tal.

Vlada je znotraj finančnega načrta vrhovnega sodišča prerazporedila 800.000 evrov, ki bodo namenjena pokrivanju zakonskih obveznosti iz naslova brezplačne pravne pomoči. Razlog za primanjkljaj sredstev so spremembe v zakonodaji, so še navedli v uradu vlade za komuniciranje.

Več za Slovenski regionalno razvojni sklad

Vlada je z vplačilom 20 milijonov evrov povečala namensko premoženje in kapital Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Sklad bo ta namenska sredstva uporabil za izvajanje finančnih produktov za izboljšanje likvidnosti gospodarskih subjektov z javnim razpisom za ugodno kreditiranje.

Prvi javni razpis bo predvidoma objavljen v septembru 2023 in bo odprt do porabe namenskih sredstev. Upravičenci do pomoči so mala in srednja podjetja, ki se soočajo z negativnimi posledicami energetske krize in draginje, pri čemer bodo imela prednost tista podjetja, ki bodo svoje aktivnosti usmerila v obvladovanje porabe oziroma izgub energije, bodisi v obliki energetskega pregleda, študije ali elaborata bodisi vlaganj v energetsko učinkovitost.

Pri namenu za odpravo posledic poplav v letu 2023 bodo financirana obratna sredstva malih in srednjih podjetij, ki bodo dokazala bistveno škodo po poplavah (stroški materiala, drobnega inventarja, trgovskega blaga, storitev, zalog, intervencijskih stroškov, stroškov dela,…), so še sporočili z vlade.