Zakonski predlogi za urejanje razmer za otroke iz težavnih socialnih okolij

Slovenija 28. Sep 202321:32 0 komentarjev
Šola učilnica
PROFIMEDIA

Podporniki predlogov zakonskih sprememb, ki jih je vložilo 11 županov jugovzhodne regije in s katerimi želijo urediti razmere otrok in mladih iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih, so vnovič izpostavili nujnost sprejema predlaganih ukrepov. Med drugim so poudarili pomen izobraževanja in obiskovanja osnovne šole za vse otroke in državni zbor pozvali k zeleni luči.

Gre za predloge novel štirih zakonov – zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o urejanju trga dela in zakona o voznikih.

“Če ugotavljamo, da bo situacija najboljša, ko se bo ljudem splačalo delati, ugotovimo, da je za to najbolj potrebna izobrazba,” je na današnji novinarski konferenci v podporo zakonskim predlogom dejal Franci Kek, sicer nekdanji poslanec in dejaven na romskem področju v občini Novo mesto. Vezava neupravičenih izostankov šoloobveznih otrok na izplačilo dela socialnih transferjev po njegovih besedah ni zadosten ukrep, je pa ključnega pomena. Bojazen, da bi prihajalo do masovnega neizplačevanja dela socialnih transferjev, je neupravičena, meni.

Tudi romski svetnik Mestne občine Novo mesto Duško Smajek je ocenil, da gre za dobre ukrepe, ki bi pripomogli k temu, da bi tudi romski otroci redno obiskovali šolo. Kot ugotavlja, se je od napovedi vezave neupravičenih izostankov na izplačila dela socialnih transferjev povišalo število romskih otrok, ki so začeli obiskovati osnovno šolo. Hkrati je opozoril, da bi morali bolj aktivno na terenu pristopiti tudi centri za socialno delo.

Kočevski župan Vladimir Prebilič pa je poudaril, da župani, ki so pripravili omenjene zakonske predloge, že leta delajo na tem, da bi bilo bivanje vseh občin čim lažje. “Uporabili smo vse vzvode, ki smo jih imeli na razpolago, imamo zaposlene romske pomočnike na vseh šolah, izvajamo 240-urni tečaj za otroke, preden pridejo v šolo, imamo zagotovljene temeljno komunalno in drugo opremo. Vse, kar lahko izvajamo, izvajamo,” je zatrdil.

A kot je dejal, so še pred vsebinsko razpravo o predlaganih ukrepih naleteli na zadržanost. “Prevečkrat v naši državi govorimo o tem, kaj se ne da, in premalokrat o tem, kaj se da,” je opozoril. Hkrati je pozval državni zbor, naj predlagane ukrepe vzamejo kot izhodišče in jih, če menijo, da bi lahko ti bili boljši, racionalnejši, drugačni, prilagodijo.

Šola učilnica
PROFIMEDIA

Podporo predlaganim spremembam je danes pisno izrazil tudi poslanec koalicijske SD Predrag Baković. “V več kot 30 letih namreč nismo našli pravih rešitev, da bi se v večini romskih skupnosti razmere uredile ali vsaj izboljšale. Ob vseh rešitvah, ki smo jih v teh letih nanizali, smo žal pozabili na vzvode, ki učinkovito spodbujajo izobraževanja in zaposlovanja ter preprečujejo, ali pa sankcionirajo tista ravnanja, ki izigravajo sistem, in tiste osebe, ki ne spoštujejo aktualne zakonodaje,” je poudaril.

Hkrati je poudaril, da predlagane novele ne bodo takoj rešile vseh težav, so pa po njegovem mnenju začetek. “So resen poskus, da končno poskušamo tudi na drugačen, do sedaj še ne uporabljen način, izboljšati stanje. Morda je v novelah treba kaj spremeniti, dodelati ali predrugačiti. Za vse to je mesto v državnem zboru. Kronska napaka pa bi bila, če bi predlagane novele zakonov po avtomatizmu zavrnili,” je opozoril. S tem bi se namreč aktualna vlada po njegovem mnenju postavila v dolgo vrsto vlad, ki niso razumele ali niso hotele razumeti situacij in stisk, s katerimi se sooča četrtina prebivalcev Slovenije, tudi romska skupnost.