Zaradi presežka pesticidov odpoklicali črno grozdje, ki so ga jedli tudi v šolah

Slovenija 29. Sep 202320:42 > 30. Sep 2023 15:41 10 komentarjev
grozdje
Profimedia

Zaradi presežka dveh pesticidov je uprava za varno hrano odpoklicala črno grozdje, ki ga je dobavljajo podjetje Geaprodukt. Grozdje je bilo dobavljeno v preteklih tednih, zato je verjetno, da so ga končni uporabniki že pojedli. Uprava za varno hrano je kasneje pojasnila, da sta bili izmerjeni vrednosti dveh zaznanih pesticidov v grozdju takšni, da ne predstavljajo tveganja.

Zaradi presežka dveh pesticidov je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) odpoklicala črno grozdje, ki ga je dobavljajo podjetje Geaprodukt.

Presežene so bile dovoljene vrednosti pesticidov kaptana in propamokarba. “Artikla ne smemo uživati. Potrebno ga je vrniti prodajalcu ali zavreči v biološke odpadke. Osebe, ki so prišle v stik z okuženim živilom, naj si razkužijo roke. V primeru slabosti ali prebavnih težav naj se oglasijo pri najbližjem zdravniku,” je Geaprodukt zapisal v obvestilu, ki so ga prejeli njihovi kupci. “Prosimo vas, da vse neskladne izdelke umaknete iz prodaje in jih skladiščite ločeno od ustreznih proizvodov, v kolikor jih še imate. Obvestite tudi svoje potrošnike,” še piše v obvestilu.

Gre za grozdje, ki prihaja iz Strumice v Severni Makedoniji in je bilo dobavljeno med 13. in 26. septembrom, kupci pa so bili obveščeni včeraj, 28. septembra. Tako je zelo verjetno, da so ga večji del že pojedli. Po naših informacijah se je znašlo tudi na jedilnikih slovenskih šolarjev.

V podjetju Geaprodukt, ki se ukvarja z distribucijo sadja in zelenjave, niso odgovorili na naše vprašanje, komu vse so grozdje dobavili in ali so to bili tudi vrtci, šole in trgovine. So pa v podjetju poudarili, da pri odpoklicih živil, tako kot tudi sicer, postopajo v skladu z zakonodajo in zahtevami standardov kakovosti, kar pomeni, da “je kakovost in ustreznost živil dodatno kontrolirana s strani zunanjih institucij”.

“Vpeljane imamo vse potrebne postopke za preverjanje in ocenjevanje ustreznosti živil kot tudi dobaviteljev, prav tako redno in sproti analiziramo prejeto blago,” je v imenu podjetja pojasnila vodja pravne službe Sara Dobnikar. Ob tem je pojasnila, da” analize trajajo tudi po mesec dni ali več, zaradi česar se pri hitro pokvarljivem blagu v praksi dogaja, da prihaja do daljšega časovnega zamika med dobavo blaga kupcem in prejemom rezultatov analiz.”

V konkretnem primeru so rezultate analize prejeli v sredo, 27. 9. 2023, pozno popoldne, vse kupce pa obvestili naslednji dan, torej v četrtek.

Poudarili so, da je “glede na rezultate preiskav predmetno blago za potrošnike varno”. Zakaj je torej uprava za varno hrano odredila odpoklic?

Uprava za varno hrano: Vrednosti pesticidov ne predstavljajo tveganja

Analiza vzorca grozdja je pokazala prisotnost dveh pesticidov: katana in propamokarba. Uporaba obeh pesticidov je sicer na področju Evropske unije dovoljena, vendar v pridelavi drugih pridelkov, ne sme pa se uporabljati pri pridelavi grozdja. V ostalih živilih so dovoljenje veliko višje koncentracije od teh, kot so jih izmerili v grozdju.

“Za izmerjene vrednosti pesticidov je bila narejena ocena tveganja skladno z modelom Evropske agencije za varnost hrane ki je glede na izmerjeno vrednost pokazala, da je prisotnost pesticidov v tem grozdju sprejemljivo tveganje za odrasle in za otroke. Take je vzorec, glede na izdelano oceno tveganja, ki temelji na rezultatih preiskav iz 14. člena Uredbe (ES) 178/2002, ocenjen kot varen,” pojasnili z z uprave za varno hrano.

Na vprašanje N1, ali je uprava za varno hrano obvestila vse, ki jim je bilo sporno grozdje dobavljeno, so odgovorili, da je bilo grozdje testirano v okviru izrednega inšpekcijskega nadzora. Ko so bili znani rezultati analize, je uprava še isti dan obvestila prodajalca in dobavitelja.

“Stekli so postopki za umik oziroma odpoklic živila iz prometa ter obveščanje. Inšpekcijski postopek v okviru katerega preverjamo komu je bilo grozdje dobavljeno, v kakšni količini je bilo prodano ter koliko ga je še na zalogi, je v teku,” so pojasnili. Dodali so še, da bodo natančnejši podatki znani prihodnji teden.

vinograd, pesticid
Profimedia

Propamokarb je sicer sistemski fungicid, ki se uporablja predvsem za zatiranje bolezni v koreninah in listih rastlin. Uporablja se z zalivanjem ali škropljenjem. Propamokarb se absorbira in porazdeli po tkivu rastline. Kaptan pa je fungicid, ki se običajno uporablja v pesticidnih mešanicah za zatiranje bolezni na različnih vrstah sadja, zelenjave in okrasnih rastlin. Izboljša tudi zunanji videz sadežev, da so ti videti svetlejši in bolj zdravi.

Več odpoklicev sadja

Potem ko so slovenski potrošniki letos kupovali in v večini tudi pojedli poljske slive in srbske breskve, pri katerih je bila vrednosti pesticidov presežena, je uprava za varno hrano pojasnila svoje delovanje v takih primerih.

Po besedah v. d. generalne direktorice uprave Vide Znoj v okviru programa spremljanja letno pregledajo 5.000 vzorcev živil, pri katerih analizirajo različne parametre. Med njimi okrog 1.000 vzorcev pregledajo za pesticide. Nadzor varne hrane poteka v obliki inšpekcijskih pregledov, vzorčenja v notranjem prometu in ob uvozu. Poleg vzorčenja po letnem načrtu imajo tudi izredne nadzore, te med drugim izvedejo na predlog potrošnikov.

Ob zadnjih dogodkih je uprava tudi nosilce živilske dejavnosti, trgovce in distributerje pozvala, naj poostrijo notranji nadzor nad ostanki pesticidov.

sadje
Profimedia

Precej nezadovoljstva med potrošniki pa je zaradi ravnanja uprave za varno hrano, ki o odpoklicih živil javnost obvesti le takrat, kadar so živila neskladna in hkrati še v roku uporabnosti. Torej če je sporni proizvod še na trgovskih policah ali je mogoče pričakovati, da ga imajo potrošniki še doma. Sicer pa ne, saj “bi to lahko privedlo do tega, da bi potrošniki uživali manj sadja in zelenjave in bi več hrane zavrgli, česar si kot družba zagotovo ne želimo,” je povedala v. d. generalne direktorice uprave.

V poslanski skupini Nove Slovenije so se zato odločili za sklic izredne seje odbora za kmetijstvo, ki bo 4. oktobra. “Kdo nam zagotavlja, da jemo varno hrano, če uprava, zavedajoč se, da je našla v živilih nevarno snov, javnosti ne obvesti,” se je ob sklicu seje vprašala poslanka Vida Čadonič Špelič, tudi nekdanja direktorica uprave za varno.