DVK: Bojazni volilcev v tujini, da bodo glasovnice zamujale, so upravičene

N1 video 14. Apr. 202209:55 > 15:595 komentarjev
Delite:

Volilce v nekaterih evropskih državah še vedno skrbi, da ne bodo pravočasno prejeli glasovnic za glasovanje na državnozborskih volitvah čez deset dni. Kot smo poročali, nekateri volilnega gradiva namreč še vedno niso prejeli. "Bojazen je upravičena," pravi Dušan Vučko, direktor službe Državne volilne komisije (DVK), ki je že večkrat opozorila na neprimernost zakonsko določenih rokov, danes pa napovedala, da bo predlagala tudi zakonske spremembe.

Do državnozborskih volitev nas loči deset dni, kot smo poročali, pa nekatere volilce v evropskih državah skrbi, da svoje volilne pravice ne bodo mogli uveljavljati. Nekateri namreč še vedno niso prejeli glasovnic za glasovanje po pošti, zato jih skrbi, da te v Slovenijo ne bodo vrnjene pravočasno. “Bojazen je upravičena. Izseljenci imajo 6-odstotno možnost, da bodo gradivo pravočasno dobili in vrnili,” je navedel direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko, ki poudarja, da na nobenih volitvah niso vsi volilci v tujini pravočasno dobili volilnega gradiva.

Na Državni volilni komisiji (DVK) so konec minulega tedna pojasnili, da bodo glasovnice za glasovanje v evropskih državah natisnjene s tem tednom, tako pa se bo začelo kompletiranje volilnega gradiva, ki bo nato postopoma oddano na pošto in v mednarodni promet. V tujino bodo poslali 100.500 glasovnic, sta danes navedla predstavnika DVK, približno 21 tisoč jih je že poslanih, vendar predvsem v države izven Evrope. Od preostalih jih je več kot polovica že oddanih na pošto, pravi predsednik DVK Peter Golob. Vučko je navedel, da je bilo v sredo zvečer skupno odpravljenih skoraj 60 tisoč pošiljk.

“Smo v zaostanku, imamo pa zato tudi razloge, ki niso vsi na strani DVK in Pošte Slovenija,” je dejal Vučko. “Ko so kandidatne liste končno potrjene in vnešene v informacijski sistem, se začne priprava na tisk pri zunanjem izvajalcu. Glasovnice se tiskajo praviloma po volilnih enotah in zaradi racionalizacije procesa to traja. Glasovnice so se začele tiskati prejšnji teden v petek popoldne in tiskale so se cel vikend, en del še v ponedeljek,” je opisal Vučko. Navedel je, da imajo 88 mutacij prazne volilne glasovnice, kar podaljša proces, prav tako pa so pred tokratnimi volitvami tudi prazniki, na katere DVK nima vpliva. “Izjave, da so glasovnice leta 2018 dobili tri tedne prej, ne drži,” je dejal in navedel, da z zadovoljstvom ugotavljajo, da so glasovnice že prejeli v New Yorku, Braziliji in podobnih oddaljenih krajih.

DVK bo predlagala spremembe zakonodaje

Predsednik DVK Golob je poudaril, da volilna zakonodaja v Sloveniji sicer ni slaba. “Seveda pa je treba upoštevati tudi navodila, ki se ob tej obstoječi zakonodaji podajajo,” je navedel. “Vsakič znova se pojavljajo insinuacije o ukradenih volitvah, zato je treba povedati, kdo je tisti, ki nosi največje breme in odgovornost na dan volitev. To so volilni odbori,” je poudaril. Letos bo teh nekaj več kot 19.000.

Tudi direktor službe DVK Vučko se je strinjal. “To so državljani Republike Slovenije z volilno pravico, ki jih imenujejo okrajne volilne komisije. Na njih je velika odgovornost, oni so tisti, ki so najbolj odgovorni in nosijo to odgovornost,” je dejal. “Z zadovoljstvom ugotavljam za vse pretekle volitve, da jim gre zaupati,” je dejal. “Sistem je dober ob predpostavki, da tudi politične stranke in liste naredijo tisto, kar se od njih pričakuje, to pa je, da imenujejo zaupnike na voliščih. Žal je teh zaupnikov premalo,” je dejal in navedel, da nekatere politične stranke teh zaupnikov niso “sposobne imenovati”.

Posledično je Vučko napovedal, da bodo predlagali spremembe zakonodaje na tem mestu, v katere bi bila bolj vključena civilna družba. Tudi zakonodaja glede vlaganja kandidatur je “popolnoma nelogična”, pravi Vučko. “Kandidature bi se morale vlagati najmanj 45 dni pred volitvami,” pravi Vučko. “Predlog, ki bi bil smiselen, je, da se določi, da se kandidacijski postopek za volitve v državni zbor vodi na enem mestu,” pravi.

Letošnje volitve bodo dražje

“Te volitve bodo stale bistveno več, kot so zadnje,” je navedel Vučko in ocenil, da bomo za te volitve porabili 5,7 milijona evra, medtem ko so državnozborske volitve leta 2018 stale 4,1 milijona evrov. Temu botrujejo tudi razmere koronavirusa, pravi Vučko. “Člani volilnih odborov bodo za te razmere namreč dobili dodatek za 25 odstotkov. To se sliši veliko, vendar to je približno 15 evrov. Okrajne volilne komisije in tajniki bodo dobili 15 odstotkov več, DVK pa 0 odstotkov dodatka,” je navedel Vučko. Pravi, da so se podražili tudi tisk in distribucija ter poštne storitve, nekaj stroškov pa je zahtevala tudi zaščitna oprema, vezana na koronavirus.

Glasovanje na domu

Predsednik DVK Golob je omenil spremembo pri glasovanju na domu za volilce, ki se zaradi bolezni ne morejo fizično odpraviti na volišča. Že med lanskoletnim referendumom so jih volilni odbori namreč obveščali o tem, da so dobili prošnje za glasovanje na domu, ker se volilci naj ne bi mogli oglasiti na volišču, potem pa so ugotovili, da gre za popolnoma zdrave volilce, ki “pa se jim ni dalo na volišča”.

“To smo pri letošnjih volitvah želeli preprečiti,” je navedel in zato odločitev, da je za glasovanje na domu potrebno obvestilo kateregakoli zdravnika, da se volilec zaradi bolezni ne more zglasiti na volišču. “Šlo je za vihar v kozarcu vode,” je navedel in opozoril na “nepotrebno razburjanje zdravniške stroke”. Na zadnjih volitvah je bilo približno 1.030 takšnih primerov, sta navedla predstavnika DVK.

Golob pa je omenil “zakonodajno napako” za tiste, ki bodo zboleli s koronavirusom, in sicer v kolikor bodo zboleli po 20. aprilu: “Tem pa zakonodaja žal res ne omogoča glasovanja,” je navedel. Tudi za te osebe so na DVK predlagali časovno okno, in sicer, da bi osebe v izolaciji lahko glasovale v določenem časovnem obdobju po koncu volitev, vendar je bila stroka glede tega predloga, “ne le zadržana, vendar mu je odločno, odločno nasprotovala,” je navedel Golob. “Zaradi tega sem na seji umaknil ta predlog, nismo se upali spuščati v to. Njihovo mnenje je bilo, da volilna pravica ne more ogrožati pravice do zdravja,” pravi.

Vučko je zanikal tudi govorico, ki se širi po družbenih omrežjih, in sicer, da morajo mladostniki, ki bodo naslednji teden dopolnili 18 let, pridobiti potrdilo z upravne enote. “Samo naj pridejo na volišča,” je navedel in pojasnil, da so, kot določa zakonodaja, v volilne imenike vpisani vsi, ki bodo na dan volitev dopolnili 18 let.

Glasovanje v Moskvi vendarle omogočeno

Posebno pozornost javnosti je vzbudilo tudi sporočilo DVK, da na veleposlaništvu v Moskvi volitve ne bodo izvedene ter da volilcem v Rusiji tudi ne bo omogočeno glasovanje po pošti. Kot so pojasnili na DVK, je ministrstvo za zunanje zadeve ocenilo, da “zaradi varnostnih razmer in logističnih pogojev poslovanja v Ruski federaciji ter zaradi ustavljenega poštnega prometa z Rusijo volitev na tem veleposlaništvu ni mogoče izpeljati”. Po podatkih DVK ima v Rusiji stalno prebivališče 114 slovenskih volilk in volilcev. Na predčasnih volitvah v državni zbor leta 2018 jih je po navedbah komisije po pošti iz tujine glasovalo 14.

“Potekajo resni pogovori z ministrstvom za zunanje zadeve in Pošto Slovenije, da bi se ta zadeva uredila in bi bilo omogočeno glasovanje tudi v Moskvi,” je v četrtek dopoldan opisal Golob, še isti dan pa je DVK z omenjenim ministrstvom našla rešitev, kar pomeni, da bo glasovanje na veleposlaništvu v Moskvi vendarle omogočeno. Več preberite tukaj.

Na veleposlaništvu v Ukrajini glasovanja ne bo.

Tokrat 1.659.766 volilnih upravičencev

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve bo na državnozborskih volitvah 1.659.766 volilnih upravičencev. Od tega jih je s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 1.589.013, tistih, ki imajo stalno prebivališče v tujini, pa 106.753. 2.798 volilnih upravičencev je pripadnikov italijanske narodne skupnosti, 5.649 pa pripadnikov madžarske narodne skupnosti.

Skupaj bo 3.179 volišč, od tega je 2.995 rednih volišč, 96 volišč za predčasno glasovanje in 88 volišč omnia. Volilnih odborov bo nekaj več kot 19.000. Na dan glasovanja se bodo izidi glasovanja prikazovali tudi na ravni posameznega volišča, je kot novost letošnjih državnozborskih volitev navedel direktor službe DVK Dušan Vučko.

Komentari

Vaš komentar