Na Pošti Slovenije dosegli dogovor o kolektivni pogodbi

Pošta Slovenije
Žiga Živulović jr./BOBO

Vodstvo Pošte Slovenije in poštnega invalidskega podjetja je s predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov danes podpisalo novo kolektivno pogodbo, s katero so zaključili marca začeta zahtevna pogajanja. Dogovor bo zaposlenim zagotavljal ustrezno raven socialne varnosti, družbi v državni lasti pa stabilno in uspešno dolgoročno poslovanje.

Začasnega generalnega direktorja Pošte Slovenije Tomaža Kokota veseli, da je prišlo do podpisa nove kolektivne pogodbe še pred koncem leta, za kar se je zahvalil pogajalcem tako na strani delodajalca kot tudi sindikatov, ki so v preteklih mesecih vložili veliko truda v naporna pogajanja.

“Dogovor bo veljal tako za zaposlene v Pošti Slovenije kot za zaposlene v odvisni družbi Invalidsko podjetje PS. Predstavlja kompromis obeh pogajalskih strani oziroma kompromis med pravicami zaposlenih in zmožnostmi družbe, ki nadaljuje transformacijo iz tradicionalnega poštnega operaterja v mednarodno poštno-logistično podjetje,” je dejal Kokot.

 Sindikalni strani zadovoljni

S sklenitvijo pogodbe so zadovoljni tudi na sindikalni strani. Kot je povedala predsednica konference sindikatov Pošte Slovenije Majda Stubelj, jih veseli, da je do podpisa prišlo še pred decembrskim povečanim prometom, saj se bodo lahko zaposleni zdaj posvetili le temu.

“Pri pogajanjih smo v našem sindikatu vseskozi poudarjali potrebo po poštenem plačilu. Zadovoljni smo, da je delodajalec v veliki meri sledil našim argumentom, da je treba zagotoviti tako dvig osnovnih plač kot primerne dodatke za delo v posebnih pogojih in stimulativen sistem nagrajevanja,” je povedala.

Pooblaščenec Sindikata poštnih delavcev Saša Gržinić pa je poudaril, da so v zadnjih letih naredili kar nekaj korakov naprej, ob tem pa dodal, da je pot pred njimi še vedno dolga, saj več kot 10 let skrajševanja pravic delavcem in neupoštevanja inflacije pri višini plače ni mogoče popraviti z enim podpisom.

Najpomembnejše v naslednjem letu bo po njegovem doseči spremembe zakonodaje, saj je sedanja ureditev financiranja javne službe neustrezna in ne odraža dejanskega stanja. Kot je ob tem spomnil Gržinić, sta sindikata že lani jasno predstavila argumente in predloge rešitev ter predlog nove zakonodajne ureditve.

Pošta Slovenije, slovenska zastava, zastava
Denis Sadiković/N1

Do leta 2025 štiri izredne uskladitve plač

Med najpomembnejšimi poudarki nove kolektivne pogodbe je dogovor o izrednih uskladitvah osnovnih plač. V obdobju veljavnosti nove kolektivne pogodbe do konca leta 2025 so se socialni partnerji dogovorili za štiri izredne uskladitve.

Zaradi hitre rasti povprečne plače v gospodarstvu in s tem povezanega izboljšanja konkurenčnosti Pošte na trgu dela, je bila prva izredna uskladitev v višini štirih odstotkov izvedena že oktobra, vse nadaljnje pa bodo izvedene vsako leto v januarju.

Hkrati z izrednimi uskladitvami se bodo plače marca usklajevale tudi redno v skladu z inflacijo v preteklem letu. Kot še pojasnjujejo na Pošti Slovenije, bodo zato plače v naslednjih štirih letih predvidoma rasle hitreje kot povprečne plače v gospodarstvu, s čimer bodo zmanjšali trenutno veliko zaostajanje.

Novi dogovor prinaša pomembne novosti tudi pri urejanju kraja dela in delovnega časa, prav tako je natančno definiran maksimalen čas trajanja poti na delo in iz dela za različne kategorije delavcev, kot tudi izplačila viškov nadur. Številne novosti so sicer tudi na področju prejemkov iz delovnega razmerja, kolektivna pogodba pa prinaša tudi nove dodatke, ki odražajo specifike delovnega procesa v poštnem prometu.