Vipap Videm Krško v prisilno poravnavo

Vipap Videm
Bobo

Okrožno sodišče v Krškem je v sredo začelo postopek prisilne poravnave nad družbo Vipap Videm Krško v češki lasti. Predlog je vložil upnik Vipap CZ, ker je družba insolventna. Vendar pa mora predlog v 15 dneh dopolniti, sicer bo sodišče začetek postopka prisilne poravnave zavrglo, ne da bi hkrati začelo stečajni postopek.

V krški papirnici Vipap v lasti družb Vipap Holding in Vipap CZ proizvodnja stoji od julija, delavci pa so na čakanju. Uprava je medtem iskala novega dolgoročnega lastnika. Ker ga ni našla, je upnik Vipap CZ 30. septembra vložil predlog za njeno prisilno poravnavo.

Upnik je sodišču predložil poročilo o solventnosti družbe, ki kaže, da je dolžnik trajneje nelikviden. Obveznosti družbe so konec junija dosegle 42,36 milijona evrov. Sodišče je začelo postopek in za upravitelja imenovalo Marka Filipovića, izhaja iz objave na Ajpesu.

Vendar pa je ob tem določilo, da mora upnik dopolniti predlog za prisilno poravnavo nad krško družbo tako, da bo ta vseboval pravilni podpis vlagatelja, notarsko overjeno izjavo upnika, da soglaša z začetkom postopka, in poročilo revizorja. Založiti mora začetni predujem v višini okoli 1300 evrov.

Ker je predlagatelj tuja pravna oseba s sedežem na Češkem, ki nima pooblaščenca v Sloveniji, mora to urediti v 15 dneh, sicer bo sodišče na njegove stroške imenovalo začasnega zastopnika. Upnik mora zagotoviti tudi overjene prevode nekaterih listin.

Družba Vipap Videm Krško je proizvajalec časopisnih papirjev, premazanih grafičnih papirjev ter ovojno-embalažnih papirjev. V papirnici je okoli 400 zaposlenih, na poslovanje družbe pa so poslovno vezani številni podjetniki in obrtniki iz Krškega in širše okolice, skupaj okoli 1500 ljudi.