Vlada v kratkem tudi o obveznem cepljenju za državno upravo

Koronavirus 10. Sep 202110:32 > 22:28 2 komentarja
Javni sektor dodatki
Žiga Živulović jr./Bobo

Vlada bo v kratkem odločila, ali bosta za zaposlene v državni upravi veljala le še pogoja 'P' in 'C' oziroma ali se bodo morali vsi, ki covida-19 niso preboleli v zadnjih osmih mesecih, obvezno cepiti. Ministri o tem danes po informacijah N1 še naj ne bi odločali.

Včeraj je gospodarski minister Zdravko Počivalšek napovedal, da bodo morali zaposleni v državni upravi, ki so v stiku z ljudmi, izpolnjevati pogoja prebolelosti ali cepljenja, možnosti testiranja pa zanje ne bo več.

Ministri naj bi po informacijah N1 o tem odločili že v kratkem. Vsekakor je treba odločitev sprejeti hitro, saj se število okužb povečuje. Uvedba strogih pogojev, ki bodo uveljavljeni z odlokom, naj bi veljala za vse zaposlene v državni upravi. Med njimi so poleg uradnikov na ministrstvih in upravnih enotah tudi zaposleni v različnih agencijah in uradih, med njimi na Finančni upravi, Sovi in Statističnem uradu, vseh inšpekcijah, pa tudi v policiji in vojski. Odprto ostaja vprašanje, kako razumeti Počivalškovo napoved, da bo obveznost veljala za tiste, ki ‘so v stiku z ljudmi’.

Kaj z zaposlenimi, ki se ne bodo hoteli cepiti?

Če bo obveljalo, da lahko državni uslužbenci izpolnjujejo le pogoja ‘P’ ali ‘C’, to praktično pomeni uvedbo obveznega cepljenja za vse, ki niso covida-19 preboleli v zadnjih osmih mesecih, kolikor trenutno velja potrdilo o prebolelosti.

Zelo verjetno bo uveljavljeno neko prehodno obdobje, ko bodo lahko zaposleni, ki se še niso cepili, to storili. Po poročanju POP TV bi lahko pogoj PC začel veljati že 1. oktobra.

Kaj pa tisti, ki tega nočejo? Ministri se morajo po naših informacijah glede tega še uskladiti: medtem ko so nekateri naklonjeni ‘mehkim’ metodam, kot je ta, da bi necepljeni denimo delali od doma, a ob tem ostali brez vseh dodatkov (malica, prevoz), so drugi za strožjo politiko: kdor ne bo cepljen, bi tako lahko ostal brez službe.

V odlok bi sicer lahko zapisali nekatere izjeme. Posebej pereče je vprašanje, kako glede tega pogoja obravnavati policijo. Če bi obveznosti nasprotovalo veliko število policistov, bi namreč lahko nastale težave pri izpolnjevanju nalog.

V državni upravi je skupaj zaposlenih okrog 30 tisoč ljudi. V civilnem delu jih je okrog 14.500: med njimi so zaposleni na ministrstvih, 3.500 uslužbencev Fursa in 2.300 zaposlenih na upravnih enotah. Še 8.500 je zaposlenih v Policiji, 6.500 v Slovenski vojski in nekaj manj kot tisoč v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij (zapori).

Kdo spada pod državno upravo:

  • vsa ministrstva,
  • vladne službe: Generalni sekretariat vlade, Kabinet predsednika vlade, Protokol, Služba vlade za zakonodajo, Statistični urad, Služba vlade za digitalno preobrazbo, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Urad vlade za informacijsko varnost, Urad vlade za komuniciranje, Urad vlade za narodnosti, Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Urad vlade za varovanje tajnih podatkov, Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov; 
  • upravne enote (teh je 58),
  • organi v sestavi: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Agencija za okolje, Arhiv Republike Slovenije, Direkcija za infrastrukturo, Direkcija za vode, Finančna uprava, Generalštab Slovenske vojske, Geodetska uprava, Inšpektorat za delo, Inšpektorat za infrastrukturo, Inšpektorat za notranje zadeve, Inšpektorat za šolstvo in šport, Inšpektorat za javni sektor, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektorat za kulturo in medije, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorat za obrambo, Inšpektorat za okolje in prostor, Policija, Tržni inšpektorat, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Uprava za javna plačila, Uprava za jedrsko varnost, Uprava za pomorstvo, Uprava za probacijo, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Uprava za varstvo pred sevanji, Uprava za zaščito in reševanje, Urad za intelektualno lastnino, Urad za kemikalije, Urad za meroslovje, Urad za mladino, Urad za nadzor proračuna, Urad za preprečevanje pranja denarja, Urad za okrevanje in odpornost, Zdravstveni inšpektorat, Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino.

 

Komentarji (2)

Prikaži vse komentarje