Boni: katere obrazce potrebujete za koriščenje

Slovenija 20. Jul 202108:49 > 17. Dec 2021 09:31 1 komentar

Pri koriščenju novih bonov (BON21) morate izpolniti nekaj obrazcev. Polnoletnim pripadajo novi boni 2021 v vrednosti 100 evrov, mladoletnim pa boni v vrednosti 50 evrov.

Od 16. julija so vsem osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 30. junij 2021 na voljo novi boni, ki so za razliko od starih poleg dejavnosti turizma unovčljivi tudi v gostinstvu, športu in kulturi. Bone bo mogoče koristiti do 30. junija 2022.

Za unovčitev bonov pri ponudniku storitev potrebujete:

– osebni dokument oziroma kopijo identifikacijskega dokumenta (ta dokument ni obvezen za prenosnika bona, npr. vnuk, ki mu je babica prenesla bon, ne potrebuje fotokopije babičinega identifikacijskega dokumenta, pojasnjujejo na Fursu).

– Izpolnjen obrazec Potrditev unovčitve bona. Ta obrazec lahko sicer izpolnite tudi pri ponudniku storitve.

Boni 2021 se lahko prenesejo na nekatere sorodnike

Boni se lahko tudi prenesejo, in sicer med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Boni
Žiga Živulovič jr./BOBO

Boni pa se ne prenašajo med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd, pojasnjujejo na Fursu.

Če unovčujete preneseni bon, morate pri ponudniku storitev predložiti izpolnjeno Izjavo upravičenca o prenosu bona.

Če pa unovčujete bon drugega upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika ali skrbnika morate izpolniti Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi.


Kje se lahko unovčijo novi boni

Boni se lahko unovčijo v poslovnih subjektih, ki so na dan unovčitve bona vpisani v poslovni register Slovenije in opravljajo kot glavno dejavnost (po SKD) eno od dejavnosti:

 • 3.120 – Sladkovodno ribištvo
 • 47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • 49.392 – Obratovanje žičnic
 • 55. – Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
 • 56. – Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
 • 59.140 – Kinematografska dejavnost
 • 77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • 90.010 – Umetniško uprizarjanje
 • 90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020 – Dejavnost muzejev
 • 91.040 – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 – Druge športne dejavnosti
 • 93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292 – Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas