Cene občinskih storitev: kaj se je v zadnjem letu najbolj podražilo?

Slovenija 15. Mar 202306:29 1 komentar
vrtec igrišče
Žiga Živulović jr./BOBO

12 slovenskih mestnih občin smo prosili za podatke o podražitvah v zadnjih mesecih. Nekatere so se za podražitev določenih storitev že odločile, nekatere jih še načrtujejo.

Mestna občina Kranj: vrtci od februarja v povprečju 14 odstotkov dražji

Cene vrtcev so se v kranjski mestni občini dvignile na začetku letošnjega februarja, pred tem so bile v veljavi cene, ki so jih določili 1. oktobra 2020. V povprečju so se cene dnevnih vrtčevskih programov, kamor sodijo oddelki prvega in drugega starostnega obdobja, oddelek 3- do 4-letnih otrok in kombinirani oddelek, zvišale za 13,94 odstotka.

Za primerjavo: oddelek prvega starostnega obdobja je na mesec od oktobra 2020 stal 540 evrov, od februarja 2023 se je znesek na mesečni položnici zvišal za 73 evrov in po novem znaša skoraj 614 evrov. Za skoraj 15 odstotkov se je zvišala mesečna položnica za oddelek drugega starostnega obdobja. Za razvojni oddelek vrtca, v katerem so otroci s posebnimi potrebami, se je mesečni strošek znižal za 14 odstotkov oziroma 172 evrov in od februarja letos znaša 1.054 evrov.

V Kranju se je od lani zvišal tudi strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)  – tako za zazidana stavbna zemljišča kot nezazidana. Kot pojasnjujejo na občini, se je zvišala vrednost točke, ki se uporablja za izračun NUSZ. “Vrednost točke se je uskladila z rastjo življenjskih stroškov in se je glede na leto 2022 povečala za 8,7 odstotka,” so zapisali v svojem odgovoru.

Podražila se je tudi članarina za mestno knjižnico. Za dva evra se je podražila članarina za dijake, študente in upokojence, zdaj znaša 11 evrov, odrasli pa bodo zanjo morali odšteti tri evre več kot lani. Članarina od 1. marca letos namreč po novem znaša 18 evrov. Kot pojasnjujejo na občini, se je nazadnje dvignila leta 2014.

Mestna občina Maribor: cunami podražitev malo verjeten

V Mariboru je župan Saša Arsenovič, ki mu za zdaj še vedno ni uspelo sestaviti koalicije v mestnem svetu, napovedal cunami podražitev številnih občinskih storitev. A podražitev v Mariboru, kot kaže, za zdaj še ne bo, saj so mestni svetniki Gibanja Svoboda napovedali, da predloga podražitev na četrtkovi seji ne bodo podprli. Menijo, da so podražitve neupravičene in pretirane.

Po napovedih naj bi se vrtci v Mariboru podražili za kar 38 oziroma 40 odstotkov. Kolikšni bodo zneski na mesečnih položnicah za vrtec, na občini ne pojasnjujejo, saj jih mora najprej sprejeti mestni svet.

Pri oskrbi s pitno vodo v mariborski občini se je cena vodarine s 1. julijem 2022 zvišala za 20 centov in trenutno znaša 1,01 evra za kubični meter vode. Na občini so nam še pojasnili, da so sprejeli sklep o subvencioniranju dela vodarine uporabnikom, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. To je veljalo od 1. julija lani do 31. decembra. “Subvencionirana cena vodarine za gospodinjstva je do konca leta 2022 znašala 0,95 evra za kubični meter vode z vključenim davkom na dodano vrednost,” so zapisali.

voda, vodovod, pipa
Jaka Vinsek/BOBO

Mariborski mestni svetniki bodo imeli na četrtkovi seji na mizah tudi predlog o podražitvah čiščenja odpadnih komunalnih voda v centralni čistilni napravi. Trenutna cena, ki velja za en kubični meter odpadne komunalne vode, z vključenim davkom znaša 1,43 evra, po napovedih pa naj bi se dvignila za dobrih 29 odstotkov. Od lani se je za 0,06 evra podražila tudi storitev odvajanja odpadne komunalne vode in zdaj znaša 0,43 evra za kubični meter.

O zvišanju cene nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so nam na mariborski občini pojasnili, da se ta storitev ne plačuje na podlagi mesečnih obračunov, temveč se izda letna odločba finančne uprave. “Se je pa vrednost točke za odmero NUSZ v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 zvišala za 10 odstotkov, kar velja za vse nepremičnine. NUSZ za stanovanje v velikosti 50 kvadratnih metrov na območju s pretežno stanovanjskimi objekti in dobro komunalno opremljenostjo za leto 2023 znaša 53,8 evra, v letu 2022 pa je nadomestilo znašalo 48,9 evra,” so zapisali.

Župan Arsenovič želi podražiti tudi javni potniški promet v mestu. Predlagal je, da bi se cena ene vožnje v predprodaji zvišala z enega na 1,30 evra, cena mesečne vozovnice pa s 30 na 36 evrov. Prav tako naj bi se podražila tudi cena vozovnice, ki jo bodo potniki kupili neposredno pri vozniku. Ta bi bila tako dražja za 50 centov in bi, če bo predlog podražitev sprejet, stala 2,5 evra.

Najobčutnejša podražitev bi se lahko zgodila pri cenah vozovnic krožne kabinske žičnice na Mariborskem Pohorju. Kot je razvidno iz gradiva, ki ga je za četrtkovo sejo pripravila mestna uprava, bi se cena enosmerne vozovnice, ki danes stane štiri evre, podražila na 10,50 evra, cena povratne pa s šest na 19,90 evra, medtem ko bo mesečna vozovnica za odrasle po novem stala 49 evrov.

Mariborska občina že vse od leta 2015 Marpromu, ki upravlja žičniške naprave, letno subvencionira obratovanje krožno-kabinske žičnice, saj z lastnimi prihodki že takrat ni zmogel pokrivati vseh stroškov obratovanja.

Mestna občina Novo mesto: dražji vrtci in oskrba s pitno vodo

Aktualne cene vrtcev v Novem mestu se glede na različne enote za 1. starostno skupino gibljejo od 563 do 611 evrov, v letu 2022 pa so se gibale od 500 do 540 evrov na mesec. Za oddelek druge starostne skupine trenutni mesečni znesek znaša od 407 do 439 evrov, lani pa je za to starostno skupino mesečni strošek znašal 360 oziroma 388 evrov, odvisno od vrtčevske enote. “Starši končno ceno vrtca plačajo glede na njim določen dohodkovni razred in odločbo centra za socialno delo,” so nam še pojasnili.

Med komunalnimi storitvami so se v Novem mestu zvišale cene oskrbe s pitno vodo in čiščenja odpadnih komunalnih voda. Posamezno gospodinjstvo mora v Novem mestu v letu 2023 za kubični meter pitne vode odšteti 0,5990 evra, leta 2022 pa je enaka količina vode znašala 0,5223 evra.

Novo mesto iz zraka
Mestna občina Novo mesto

Mestna občina Ptuj: občutno dražje grobnine in vrtci

Kot pojasnjujejo na ptujski mestni občini, je bil zadnji dvig mesečnega stroška vrtcev novembra 2020, v letih 2021 in 2022 so cene ostale nespremenjene, od 1. marca letos pa so se cene vrtcev občutno zvišale. Program za otroke od 1. do 3. leta na mesec po novem stane 653 evrov, kar je za 85 evrov več kot v preteklih letih. Program za otroke med 3. in 4. letom starosti je dražji za 53 evrov in znaša 521 evrov na mesec. Za 64 evrov je na mesečni ravni dražji program za otroke med 4. in 6. letom starosti in po novem znaša 487 evrov na mesec. Kombinirani oddelek po novem stane 535 evrov, kar je 56 evrov več kot lani.

Pokopališče
Profimedia

Občutno pa so se na Ptuju zvišale cene grobnin tako na novem kot starem ptujskem pokopališču. Cena grobnine na novem pokopališču za enojni in družinski grob se je zvišala za okoli 11 evrov na leto, grobnina za žarno nišo pa za 5 evrov. Cena grobnine na starem ptujskem pokopališču se je zvišala za približno 4 evre.

Z letošnjim letom se je za 0,40 evra zvišala tudi cena vodarine, ki zdaj znaša 1,29 evra za kubični meter vode, za 0,17 evra pa se je znižal fiksni strošek vodne omrežnine, ki trenutno znaša 5,72 evra.

Višina članarine v Knjižnici Ivana Potrča se je za zaposlene od lani dvignila za 2 evra in trenutno znaša 15 evrov, za ranljivejše skupine članov – študente, upokojence, nezaposlene – je višina članarine ostala nespremenjena.

Mestna občina Muska Sobota: za zdaj najmanj podražitev

Na podlagi podatkov, ki so nam jih posredovali iz murskosoboške mestne občine, lahko sklepamo, da se storitve v tej občini na vzhodu države v zadnjih letih niso podražile.

Višje cene oskrbe s pitno vodo, grobnin in komunalnih storitev v Novi Gorici

Mestni svetniki v novogoriški občini so na seji mestnega sveta pretekli teden podprli povišanje cen vrtcev za približno 20 odstotkov, te pa so odvisne od starosti otroka in programa, ki ga otrok obiskuje. Cene so se morale povišati, saj so se tudi v vrtcih povišali stroški dela, materialni stroški, stroški storitev in živil.

Iz sklepa cen vrtcev iz leta 2020, ki so nam ga posredovali iz občine Nova Gorica, je razvidno, da se cene vrtcev za različne starostne programe gibljejo od 382 do 562 evrov za dnevni deveturni program, za poldnevni program, ki traja šest ur, pa se cene gibljejo od 321 do 474 evrov.

Nova Gorica
DDD

Iz novogoriške občine so nam posredovali tudi primerjavo občinskih stroškov povprečnega gospodinjstva za leto 2022 in 2023. Za 11 kubičnih metrov vode so morali leta 2022 tamkajšnji občani plačati 17,05 evra, letos 1,94 evra. Za enako količino odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode je lani strošek znašal 28,24 evra, letos 31,40 evra. Cena odvoza in ravnanja z odpadki lani in letos je ostala nespremenjena in je znašala 6,78 evra.

Letna vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 je za 11 odstotkov večja v primerjavi z letno vrednostjo točke za odmero NUSZ za leto 2022.

S prvim aprilom letos se bodo zvišale cene grobnin: cena grobnine za enojni grob se bo zvišala za 4 evre in bo znašala 24 evrov, grobnina za dvojni grob bo odslej dražja za nekaj več kot 7 evrov in bo znašala 41 evrov, za žarno nišo na tamkajšnjem pokopališču pa bo treba prav tako odšteti 7 evrov več, letna grobnina pa bo tako znašala nekaj več kot 41 evrov.

Z začetkom letošnjega leta je v veljavi tudi nov cenik članarin v Goriški knjižnici Franceta Bevka. 20 evrov stane članarina za zaposlene; dijaki, študentje in upokojenci morajo za letno članarino odšteti 10 evrov. Kakšne so bile cene pred spremembo cenika, nam iz občine niso sporočili.

Mestna občina Koper: kmalu odločanje o podražitvi vrtcev in komunalnih storitev

Cene vrtčevskih programov v Mestni občini Koper so nespremenjene od leta 2019, občinski svet pa bo še ta mesec odločal o povišanju ekonomske cene vrtcev za 21 odstotkov. “Za toliko so se glede na strukturo stroškov v ekonomski ceni od leta 2019 do konca leta 2022 v povprečju povišali plače, materialni stroški in prehrana,” so nam pojasnili na občini.

Koprska občina nam je posredovala tudi podatek o podražitvi oskrbe s pitno vodo povprečnega gospodinjstva, ki na mesec porabi okoli 12 kubičnih metrov pitne vode. “Leta 2022 je bila cena mesečne porabe povprečnega gospodinjstva pitne vode s priklopom na kanalizacijo in obračunanim davkom na dodano vrednost 37,26 evra, zdaj pa ta znaša 39,29 evra,” so zapisali. Cena na položnici je tako za 2,03 evra višja kot lani in se je zvišala za 5,45 odstotka.

Za komunalne storitve v tej obmorski občini skrbi Javno podjetje Marjetica Koper, ki za zdaj še ohranja obstoječe cene pri odvozu in ravnanju z odpadki, prav tako pri pogrebno-pokopališki dejavnosti. “Glede na vsesplošni dvig cen dobaviteljev in predvsem dviga minimalne plače in rasti cen energentu v Javnem podjetju Marjetica že pripravljajo nove račune, saj je iluzorno pričakovati, da podražitev v tem letu ne bo, kakšne pa bodo podražitve, pa bodo pokazali izračuni,” so nam pojasnili.

rižanski vodovod rižana
Denis Sadiković/N1

Mestna občina Celje: v kratkem dražja storitev odvoza in ravnanja z odpadki

V Celju za zdaj cen vrtcev še ne bodo dvignili, čeprav so na celjski občini že napovedali, da bo mestni svet o morebitnih podražitvah odločal na eni od spomladanskih sej mestnega sveta. Trenutno so v veljavi cene, ki so bile sprejete 1. junija 2022. Te so se v primerjavi z letom 2021 v povprečju dvignile za 45,9 evra oziroma za 7,68 odstotka. Mesečni strošek vrtca za otroka v oddelku prvega starostnega obdobja znaša 539,81 evra, za oddelek drugega starostnega obdobja 393,21 evra. Mesečna cena vrtca za starostno kombinirani oddelek in oddelek med 3. in 4. letom pa znaša 425,72 evra.

Se je pa v knežjem mestu od lani podražila oskrba s pitno vodo. Kot so nam na podlagi praktičnega primera pojasnili v celjski občini, se je mesečni strošek uporabnika, ki biva v stanovanjski hiši in mesečno porabi okoli 12 kubičnih metrov pitne vode, s 1. februarjem letos dvignil za 1,29 evra oziroma 3,3 odstotka. Za enako količino pitne vode pa se je za uporabnika v večstanovanjskem objektu mesečni strošek povečal za 0,94 evra oziroma 2,8 odstotka. Mesečni strošek omrežnine s pitno vodo za standardni vodomer za gospodinjstva znaša 9,94 evra in je od lani dražji za 0,02 evra.

V primerjavi cen odvoza in ravnanja z odpadki za 120-litrski zabojnik mešanih komunalnih odpadkov in embalaže, se cena od marca lani ni spremenila in znaša 12,99 evra. Storitev pa se bo z majem zvišala za nekaj več kot pet odstotkov in bo po novem znašala 13,69 evra.

Odpadki
Žiga Živulović jr./BOBO

Za 4,9 odstotka pa so se leta 2022 v celjski občini zvišale cene grobnin v primerjavi z letom 2021. Letni strošek za najem žarne niše na pokopališču Teharje znaša 14,09 evra, kvadratni meter za klasični grob pa stane 7,10 evra.

Mestna občina Ljubljana: podražitve vrtcev (še) ne bo, vozovnica za vzpenjačo za kar 50 odstokov dražja kot lani

Ljubljanski župan Zoran Janković je konec letošnjega januarja dejal, da se cene vrtcev v glavnem mestu za zdaj še ne bodo dvignile, bodo pa za vlado pripravili primerjavo, koliko so stroški plač zaposlenih znašali marca letos in koliko lani. Ob tem še poudarjajo, da računajo na vlado, da bo država vendarle prevzela vsaj del stroškov, ki so nastali po odločitvi vlade, da se povišajo plače pomočnic vzgojiteljic. V nasprotnem primeru si bodo dodatne stroške razdelili starši otrok in občinski proračun.

Trenutno veljavne mesečne cene vrtcev je ljubljanska občina sprejela 1. septembra 2019, kar je bilo prvo zvišanje (za 14 odstotkov) od leta 2012. 576 evrov znaša mesečni znesek za program oddelka prvega starostnega obdobja, 418 pa za oddelek drugega starostnega obdobja. Kombinirani oddelek na mesec stane 446 evrov, oddelki otrok med 3. in 4. letom pa 439 evrov. Mesečni znesek razvojnega oddelka, kjer so otroci s posebnimi potrebami, znaša 1.174 evra. Na ljubljanski občini so nam pojasnili, da je letos iz proračuna za vrtce namenjenih skoraj 56 milijonov evrov. “Zaradi povečanih plač in drugih stroškov dela ter stroškov ogrevanja, elektrike in plina bo po oceni v letošnjem letu za skoraj 11 milijonov dodatnih stroškov,” so zapisali.

Skladno z veljavno zakonodajo so na občini ob koncu lanskega leta revalorizirali tudi vrednost točke za odmero višine nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. “Lani smo na občini revalorizirali vrednost točke za odmero NUSZ za leto 2023, ki je glede na leto 2022 višja za 10,3 odstotka,” so zapisali v svojem odgovoru.

Za storitve gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter ravnanja z odpadno vodo spremenjene cene predstavljajo med 11,7 do 14,2 odstotka višje stroške od marca 2023. Skupni strošek vseh postavk na položnici se bo za uporabnike, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, zvišal za 3,7 evra na mesec – s 26.02 evra na 29,72 evra, zvišanje bo 14,2-odstotno. Za uporabnike, ki živijo v večstanovanjskih objektih, pa se bo znesen na položnici povišal za 2,04 evra na mesec – s 17,44 evra na 19,48 evra, kar je za 11,7 odstotka več.

Vzpenjača
Tina Kosec/BOBO

Javno podjetje Voka Snaga je zvišala tudi cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Občani, ki stanujejo v večstanovanjskih objektih in jim Voka Snaga zabojnike z odpadki prazni enkrat na teden, bodo morali plačati 7,8 odstotka oziroma 0,49 evra več na mesec (po novem 6,75 evra). Povprečni mesečni strošek za gospodinjstvo v enodružinski hiši, ki jim zabojnike praznijo enkrat na tri tedne, bo višji za 6,8 odstotka oziroma za 0,88 evra (po novem 14,97 evra). “Podražitve so se zgodile predvsem zaradi rasti cen energentov in posledično vseh ostalih storitev ter dviga izhodiščne plače,” so nam pojasnili na Molu.

Z letošnjim letom je članarine in cene nekaterih storitev povišal tudi javni zavod Mestna knjižnica Ljubljana. Članarina se je letos dvignila za 20 odstotkov, s 15 na 18 evrov, za študente, dijake in upokojence pa z devetih na 11 evrov. “Cene storitev so bile sicer nespremenjene od leta 2016. Ob tem pa skrbimo za to, da cena enoletne naročnine za knjižnico tudi po povišanju še vedno ne presega niti trenutne povprečne cene knjige, ki trenutno znaša 24 evrov,” so zapisali v svojem odgovoru.

Za kar 50 odstotkov pa so se novembra lani zvišale cene vozovnic za vožnjo z vzpenjačo na Ljubljanski grad. Enosmerna vozovnica po novem stane 3,3 evra, povratna pa 6 evrov.

Mestna občina Krško: dražja položnica za komunalne storitve

Cene vrtčevskih programov v Mestni občini Krško za zdaj ostajajo enake, kot so bile sprejete 1. septembra lani, a na občini načrtujejo zvišanje cen vrtcev z mesecem aprilom letos. “Za kakšno povišanje bo šlo, pa še ne moremo napovedati, saj je izračun novih cen še v teku,” so nam na naše vprašanje o ceni vrtcev odgovorili na krški občini.

Za 3,6 odstotka se je leta 2022 v občini Krško podražila storitev oskrba s pitno vodo v primerjavi z letom 2021 in zdaj znaša 1,1492 evra za kubični meter pitne vode.

Predračunska cena odvajanja komunalne odpadne vode v letu 2023 je za tri odstotke višja od cene v letu 2022 in znaša 0,354 evra za kubični meter odpadne vode. Storitev čiščenja odpadne komunalne vode pa je v letu 2023 za osem odstotkov višja kot lani.

voda
PROFIMEDIA

Cena mesečne storitve ravnanja z odpadki je leta 2022 stala 19,06 evra, letos pa je ta znesek za 1,26 evra višji in znaša 20,32 evra. Mesečni račun komunalnih občinskih storitev za posamezno gospodinjstvo se je v primerjavi z lanskim zvišal za 4,3 odstotka oziroma za 2,89 evra.

Po letu 2017 se je lani zvišala tudi cena grobnin, in sicer za deset odstotkov. Letna grobnina za enojni in žarni grob tako znaša 16,92 evra, za dvojni pa grob 33,84 evra.

Cena letnih knjižničnih članarin v Mestni knjižnici Krško se je v letu 2023 dvignila za en evro pri vseh skupinah, za tri evre se je dvignila za pravne osebe. “Za ta ukrep so se v knjižnici odločili, ker se cena članarin ni spremenila že vsaj 16 let, se je pa v vseh teh letih njihovo delovanje zelo razširilo,” so nam pojasnili na občini. Dijaki in študentje morajo za letno članarino plačati 6 evrov; upokojenci, brezposelni in gospodinje pa 8. Standardna članarina za zaposlene znaša 20 evrov.

Mestna občina Velenje: vrtci dražji v povprečju za 14 odstotkov

V velenjski občini so lani aprila spremenili ekonomske cene v Vrtcu Velenje, v začetku letošnjega marca pa so jih zvišali v povprečju za 14 odstotkov. “Za starše otrok, vključenih v Vrtec Velenje, katerim razliko do polne ekonomske cene krije Mestna občina Velenje, se cena do marčevske podražitve ni spremenila vse od septembra 2019. Zanje so veljale znižane cene programov vrtca,” so nam pojasnili na velenjski občini.

Aktualna cena oddelka prvega starostnega obdobja znaša 613 evrov na mesec, oddelek drugega starostnega obdobja pa na mesec stane 455 evrov. Cena kombiniranega oddelka in oddelka za otroke med 3. in 4. letom starosti znaša 479 evrov. Mesečni strošek za razvojni oddelek v velenjskem vrtcu znaša 1.110 evrov. “V letu 2022 je Mestna občina Velenje za vrtce namenila skoraj 6,8 milijona evrov,” so zapisali v svojem odgovoru.

vrtec
Profimedia

Mestna občina Slovenj Gradec: dražji vrtci in višji znesek na računu komunalnih storitev

V občini Slovenj Gradec so s 1. marcem letos v povprečju za 15 odstotkov zvišali mesečne cene programov vrtca. Mesečni strošek programa prvega starostnega obdobja je v primerjavi z lanskim letom višji za nekaj več kot 90 evrov in znaša 598,10 evra, za okoli 78 evrov se je podražil tudi mesečni program kombiniranih oddelkov, ki po novem znaša 494,93 evra. Za 76 oziroma 78 evrov se je podražil tudi vrtčevski program drugega starostnega obdobja: mesečni strošek za oddelek starostne skupine med 3. in 4. letom znaša po novem 494,93 evra, za starostno skupino med 3. in 6. letom pa 454,16 evra. Podražil se je tudi razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami, in sicer za 122 evrov, nova veljavna mesečna cena za ta oddelek znaša 922,35 evra.

Povprečni mesečni strošek gospodnijstva v slovenjegraški občini za komunalne storitve se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 3,4 evra oziroma za 9,5 odstotka. Znesek za 12 kubičnih metrov pitne vode, kolikor je na mesec porabi povprečno gospodinjstvo, se je od lani povišal za 1,27 evra, za 0,20 evra je dražje tudi odvajanje vode.

Strošek odvajanja odpadne komunalne vode je letos na mesečni položnici dražji za 0,04 evra, dražja pa je tudi storitev čiščenja odpadne vode. V povprečju se je na mesečni ravni ta znesek povečal za 1,55 evra.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje