Mariborski mestni svetniki zahtevali razpis za občinske štipendije za nadarjene

Slovenija 28. Sep 202322:27 0 komentarjev
Mariborski stolp
PROFIMEDIA

Mariborski mestni svetniki so na današnji seji izglasovali odločitev, da občina letos vendarle objavi razpis za nadarjene. Zelo kritični so bili tudi do podatkov o izvrševanju občinskega proračuna v prvi polovici leta, saj ti po njihovih besedah kažejo, da so bili njihovi pomisleki ob sprejemanju proračuna upravičeni.

Obravnavo problematike štipendij za nadarjene dijake in študente v mestnem svetu je predlagal odbor za mladino, šolstvo in šport. Predsednica odbora Alenka Iskra (SD) je pojasnila, da se ne strinjajo z odločitvijo, da se letos razpisi za to ne objavijo.

Več mestnih svetnikov se je strinjalo, da nadarjeni mladi letos ne smejo ostati brez občinskih štipendij, zato so podprli sklep, da mora župan oba razpisa v roku sedmih dni objaviti. “Teh 104.000 evrov na tej postavki v 194 milijonov evrov visokem proračunu za 35 dijakov in 18 študentov moramo najti, ker je to pošteno do njih,” je dejala Lidija Divjak Mirnik z Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR). “Proračun naj se izvršuje in če so bila sredstva za to namenjena, naj se letos tudi realizirajo,” je dodala Sonja Porekar Petelin iz Gibanja Svoboda.

Župan Saša Arsenovič je odgovoril, da je zelo dober sistem štipendiranja nadarjenih na državni ravni. Na ravni občine pa po njegovih besedah nameravajo uvesti nov “partnerski” sistem štipendiranja, ki bo dolgoročno naravnan in bo zadržal mlade v mestu.

Realizacija proračuna ob polletju ni dobra

A večine mestnih svetnikov ni prepričal. Ti so danes obravnavali tudi poročilo o izvrševanju občinskega proračuna v prvi polovici leta, ki kaže 39-odstotno realizacijo odhodkov in 34-odstotno realizacijo prihodkov. “Glede na to, da je bil proračun sprejet relativno pozno, smo z realizacijo ob polletju zadovoljni,” je povedala vodja urada za finance in proračun Mateja Cekić.

V primerjavi z enakim obdobjem lani so med drugim dosegli večjo realizacijo pri plačilih nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in turistične takse, manj je bilo prodaje premoženja, a je trenutno v teku dražba za prodajo zemljišč v vrednosti okoli 10 milijonov evrov. Dodatna sredstva bo med drugim treba zagotoviti za redno dejavnost in investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev, za domsko oskrbo in subvencioniranje avtobusnega prevoza, kar bodo uredili z rebalansom proračuna prihodnji mesec, je povedala Cekić.

Številni mestni svetniki so nasprotno menili, da realizacija ob polletju ni dobra. “Poročilo kaže, da smo imeli prav, ko smo opozarjali, da je umetno visoko zastavljen proračun nerealen in neracionalen,” je dejala predstavnica SDS Vladimira Cokoja.

Maribor, Drava, Lent, Štajerska
PROFIMEDIA

Menjave na svetniških mestih

Na začetku seje je mestni svet potrdil menjavo na dveh svetniških mestih. V županovi svetniški skupini Arsenovič za Maribor je Jure Legvart zamenjal Evo Lozina, ki je odstopila kot mestna svetnica in se po poročanju medijev zaposlila v županovem kabinetu. Srečko Vilar pa je v svetniški skupini Gibanja Svoboda nadomestil Eda Pavaa Belaka, ki je prav tako odstopil iz osebnih razlogov.

Mestni svetniki so obenem izsilili obravnavo domnevnih kršitev zaposlenih na občini s strani podžupana Sama Petra Medveda in vodje županovega kabineta Jelke Vrečko. Mestna uprava in župan sta pred tem to točko zavrnila, ker po njunih pojasnilih vključuje osebne podatke in ni v pristojnosti mestnega sveta, kar naj bi potrdilo tudi pristojno ministrstvo. Ko so nekateri mestni svetniki zagrozili z obstrukcijo seje, je bila ta točka uvrščena na dnevni red, a so z njene obravnave izključili javnost. Tako ni znano, kakšne so ugotovitve in sklepi.

Po zaključeni izredni seji je sledila še redna seja, na kateri je mestni svet potrdil odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo ob Ulici Maksa Liplina v Razvanju, kjer zasebni investitor na območju nekdanje vrtnarije načrtuje izgradnjo 16 enodružinskih hiš v štirih nizih. Podžupan Samo Peter Medved je ob tem povedal, da so na tem območju v sklopu izgradnje zahodne obvoznice načrtovane tudi nove kolesarske površine.

Višjih najemnin za gostinske vrtove ne bo

Mestni svetniki bi morali danes obravnavati tudi predlog novega načina obračunavanja najemnin za gostinske vrtove, s čimer bi se ti najemnikom močno podražili. Pred sejo so gostinci iz Poštne ulice, ki velja za najbolj živo v mestu, pozvali k umiku tega predloga in župan je na začetku seje to točko umaknil z dnevnega reda.

Na predlog Gibanja Svoboda je umaknil z dnevnega reda tudi predstavitev poslovanja Javnega holdinga Maribor in predlog sprememb odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini. O obeh zadevah naj bi razpravljali na prihodnji seji.

Maribor in kavarne
PROFIMEDIA

O predlogih za izplačilo dodatka za delovno uspešnost direktorjem javnim zavodom bodo odločali na dopisni seji. Direktorici Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor Ireni Španinger pa so podelili nov mandat. Bila je edina kandidatka za to mesto, kar v Listi kolesarjev in pešcev pripisujejo kratkemu roku za prijavo in drugim nepravilnostim pri izvedbi razpisnega postopka. Zato je ta lista predlagala nov razpis, a je nadzorni svet predlog zavrnil.