Pogoj PC problem na policiji in nekaterih upravnih enotah

Koronavirus 29. Sep 202106:37 > 11:40
upravna enota
Tina Kosec/BOBO

Pred petkom, ko je predvidena uveljavitev pogoja PC, so razmere na upravnih enotah zelo različne. V nekaterih pogoj izpolnjujejo vsi zaposleni, v vsaj eni upravni enoti pa manj kot polovica. Do 1. oktobra se lahko še vse spremeni, a mogoče je tudi, da bodo na upravnih enotah nastali zaostanki.

V petek, 1. oktobra, naj bi v veljavo stopila zahteva, da zaposleni v državni upravi izpolnjujejo pogoj PC (preboleli in cepljeni). Glede na dosedanje podatke bi lahko ta izločilni pogoj povzročil precejšnje težave v zaporih, pri policijskem delu in na nekaterih upravnih enotah.

Težave na policiji?

Z ministrstva za notranje zadeve so nam sporočili, da pogoj PC izpolnjuje samo dobra polovica zaposlenih na ministrstvu in organih v sestavi ministrstva, med katere sodi tudi policija. Delež je enak kot med zaposlenimi na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), kjer so že posvarili pred možnostjo varnostnih tveganj.

Policiji smo poslali vprašanje, kako bo prilagodila delo, vendar še vedno ni odgovorila. Dejstvo pa je, da je notranje ministrstvo eno od tistih, ki še niso pripravili navodil, kako naj predstojniki ravnajo z zaposlenimi, ki pogoja ne bodo izpolnjevali.

Policista
Žiga Živulović jr./BOBO

Na ministrstvih malo zaposlenih brez pogoja PC

Z več ministrstev so nam sporočili, da je pri njih delež cepljenih in prebolevnikov mnogo večji. Na ministrstvu za kulturo naj bi bil 80-odstoten, na ministrstvu za kmetijstvo in ministrstvu za pravosodje, pod okrilje katerega sodi URSIKS, pa 85-odstoten. Delo naj bi teklo nemoteno tudi zato, ker je na ministrstvih relativno veliko uradnikov, ki lahko delo opravljajo od doma. “Izkušnje, pridobljene v zadnjem letu, kažejo, da je delo na domu praviloma učinkovit in izvedljiv ukrep,” so odgovorili z ministrstva za delo, kjer ocenjujejo, da bodo potrebne samo “minimalne prilagoditve”.

Drugače je na upravnih enotah. “Zaposleni vodijo upravne postopke in izvajajo druge upravne naloge oziroma opravljajo procesna dejanja, kjer imajo neposredne stike s strankami in drugimi udeleženci postopkov,” pojasnjuje načelnik upravne enote Trebnje Milan Rman.

“Izkušnje so pokazale, da je po treh do petih dneh dela od doma treba za dan ali dva priti na sedež upravne enote, da se opravijo določena procesna opravila v posameznem postopku,” pravi Andreja Stopar, načelnica upravne enote Laško.

Tisti brez pogoja na dopust ali v mirovanje

Kako bodo delo organizirali v petek, vedo samo na tistih upravnih enotah, kjer pogoj cepljenosti ali prebolelosti izpolnjujejo vsi zaposleni. Takšne so na primer upravne enote v Idriji, Logatcu in Celju.

Mnogo več je upravnih enot, kjer ne vedo, koliko ljudi ne bo izpolnjevalo pogoja, ali pa celo že zdaj vedo, da jih vsaj nekaj zaposlenih ne bo. Ti zaposleni bodo koristili dopust ali presežne ure. Nekateri načelniki so opozorili, da bodo dopust ali koriščenje presežnih ur odobrili le, če zaradi tega proces dela ne bo moten.

Obstaja tudi možnost, da zaposleni z delodajalcem sklenejo dogovor o mirovanju pravic iz delovnega razmerja in se zaposlijo drugod. Na mirujoče delovno mesto se lahko vrnejo, če ga delodajalec vmes ne zapolni z drugo osebo.

upravna enota
Bor Slana/Bobo

Opozorila iz Lenarta, Pesnice in Maribora

Vseeno na mnogih upravnih enotah zagotavljajo, da bo delo potekalo nemoteno. “Od začetka epidemije tedensko ali dnevno prilagajamo organizacijo dela glede na število prisotnih zaposlenih, njihovo zdravstveno stanje in ukrepe vlade. Do zdaj nam je ne glede na vse okoliščine uspelo nuditi kakovostno storitev v razumnih rokih,” pravi načelnik upravne enote Nova Gorica Andrej Markočič.

Na nekaterih upravnih enotah pa ocenjujejo, da bi pogoj PC povzročil težave. “Če bi delež tistih, ki pogoja ne izpolnjujejo, ostal 30-odstoten, ne bi mogli zagotavljati nemotenega poslovanja,” pravi načelnica upravne enote Pesnica Nevenka Vujačič.

Še manjši delež cepljenih in prebolevnikov imajo na upravni enoti Lenart. Tam pogoj izpolnjuje 11 od 23 zaposlenih. “Manjkajoč kader je ob malem številu zaposlenih nenadomestljiv, zato se bodo pojavljali zaostanki pri delu,” pravi načelnik Jožef Kraner.

Težave pričakuje tudi vršilec dolžnosti načelnika upravne enote Maribor Robert Pungerl. “Zaradi porasta števila vlog strank na določenih upravnih področjih, ki jih je treba obravnavati ob nespremenjenem številu javnih uslužbencev, se že sedaj srečujemo s prenekaterimi kadrovskimi izzivi,” pravi.

Pungerl ne ve, koliko oseb ne bo smelo v službo, vendar opozarja, da bi že odsotnost manjšega števila uslužbencev povzročila motnje v delovnem procesu. “To bi se lahko odrazilo predvsem v daljšem času trajanja upravnih postopkov in daljših čakalnih dobah pri naročanju strank,” pojasnjuje.

V številnih upravnih enotah so opozorili, da je do petka še čas, da se zaposleni, ki ne izpolnjujejo pogoja, cepijo. “Menim, da se bodo zaposleni do izteka roka odločili za cepljenje, seveda pa jih nekaj čaka tudi na odločitev ustavnega sodišča,” pravi Nevenka Vujačič.

Odločitev ustavnega sodišča pa bi bila seveda lahko tudi takšna, da pogoj PC v petek sploh še ne bi začel veljati.