Predkupna pravica za Savo: kaj od Madžarov želi minister Počivalšek?

Gospodarstvo 18. Feb 202210:21 > 16:0210 komentarjev
Zdravko Počivalšej
PROFIMEDIA

Slovenski državni holding (SDH) se slaba dva tedna pred rokom še odloča o uveljavitvi predkupne pravice za Savo in odkupu Yorkovega 43-odstotnega deleža v turističnem podjetju, že od začetka februarja pa imajo tudi zagotovilo ministrstva za finance, da denar za to je. Medtem minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek čaka na resnejše zaveze madžarskih interesentov za Savo.

Uprava SDH, ki jo vodi Janez Žlak, še ni sprejela odločitve o uveljavitvi predkupne pravice za 43-odstotni delež Yorka v Savi. Kot pravijo, pa jo bodo do roka, ki se izteče 3. marca. Če država pravice ne uveljavi, bo namesto sklada York v lastništvo Save vstopilo madžarsko podjetje Prestige Tourism. Na SDH skupaj s Kapitalsko družbo (Kad), ki je njihov solastnik v Savi, pridobivajo podatke in relevantne podlage za odločitev.

Po dosedanjem poročanju medijev je kupnina 38 milijonov evrov, pri čemer ni jasno, ali je to zadnji znesek. Na ministrstvu za finance so nam povedali, da so 3. februarja od SDH prejeli dopis z vprašanjem, ali je v proračunu dovolj denarja za financiranje nakupa. Ministrstvo je na dopis isti dan, torej 3. februarja, “v okviru svojih pristojnosti potrdilo, da so v tekočem letu v proračunu zagotovljene pravice porabe v zadostni višini za odplačno pridobitev kapitalske naložbe v last Republike Slovenije” – da torej denar je. 

Za odločitev, kakršnakoli že bo, uprava potrebuje tudi soglasje nadzornega sveta, v katerem sedijo Ivan Simič, Božo Emeršič, Karmen Dietner, Janez Vipotnik in Leon Cizelj. Seja še ni sklicana, neurdno pa naj bi jo načrtovali za konec prihodnjega tedna. Če SDH ne uveljavi predkupne pravice, naj bi bil to pripravljen narediti Kad, ki pa za uveljavitev predkupne pravice prav tako potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Sava Turizem

Počivalšek od Madžarov zahteva investicijski načrt in garancije

Čeprav za zdaj ni nobenega zagotovila, da bodo odločevalci predkupno pravico res uveljavili, vprašanja glede podjetja Prestige Tourism ostajajo nekako postranska. Počivalšek kljub javnemu zavzemanju za uveljavitev predkupne pravice nadaljuje pogovore z njimi. Podjetje je do zdaj javnosti postreglo s precej optimističnimi načrti o 200-milijonskih vlaganjih, a se postavlja vprašanje, na čem sploh temelji ocena o potrebnih vlaganjih, glede na to, da (vsaj po naših informacijah) podjetje do zdaj ni bilo v stiku s samim podjetjem.

Prejšnji teden so nam v Prestige Tourism na vprašanje, kako bodo jamčili za svoje obljube, dejali, da so pripravljeni z državnimi solastniki podpisati memorandum o izpolnjevanju zavez, a da bi to storili šele v primeru neuveljavitve predkupne pravice s strani države. Na naše vprašanje, ali bi bil predstavnik Prestige Tourism pripravljen podrobneje predstaviti načrte, pa so odgovorili, da jih v tej fazi postopka investitor podrobneje ne more razlagati. Na vprašanje ministru Počivalšku, ali bi memorandum zadostoval kot dokaz resnosti madžarskih vlagateljev, z ministrstva odgovarjajo, da je minister od podjetja prejel nekatera ustna zagotovila. “Izrazil pa je pričakovanje, da pred kakršnimikoli nadaljnjimi koraki v podjetju podajo poslovne in investicijske načrte z ustreznimi garancijami tudi v pisni obliki.” Ministrstvo torej očitno računa na garancije pred samo odločitvijo o (ne)uveljavitvi predkupne pravice. Do kdaj naj bi podjetje to predložilo, pa niso povedali.

Sledi dokapitalizacija

Viri blizu odločevalcem poudarjajo, da je vendarle večja možnost za uveljavitev predkupne pravice. Kaj bi se zgodilo potem? “V okviru pravnih možnosti bi bilo smotrno, da pred prodajo SDH konvertira delež terjatev do Save v lastniški delež,” odgovarjajo na ministrstvu za gospodarstvo. Na ministrstvu si torej očitno najprej želijo dokapitalizacije družbe s konverzijo deleža terjatev SDH in Kada do Save v lastniški delež. Teh bi bilo v primeru odkupa Yorkovega deleža skupno za 55 milijonov evrov. Dokapitalizacijo s pretvorbo (dela) terjatev bi verjetno lahko izvedli še v mandatu te vlade.

Dokapitalizacija bi razdolžila družbo, ki ima skupno za okrog sto milijonov evrov dolga. “Visoka zadolženost predstavlja oviro na poti učinkovitega prilagajanja spremenjenim razmeram v panogi. Predpostavljamo, da zaradi tega v tem trenutku svoj delež prodaja tudi sklad York,” menijo na ministrstvu in dodajajo, da je za turistične družbe v času po epidemiji ključna stabilizacija poslovanja, Sava pa ima pri povečevanju dodane vrednosti “še veliko potenciala”.

Drugi korak pa je, kot je razumeti odgovor ministrstva, prodaja državnih deležev v Savi. Oziroma dela državnih deležev; kot je znano, je Sava od letos klasificirana kot pomembna naložba, v kateri mora država zadržati vsaj 25 odstotkov plus eno delnico. A prodajni postopek bi verjetno že segel v mandat nove vlade, zato je uresničitev tega koraka pod večjim vprašajem. Združevanja Save z drugimi turističnimi naložbami države v tako imenovani “turistični holding”, kar je bila sicer dolgoletna ideja Počivalška, na ministrstvu ne omenjajo.

Komentari

Vaš komentar