Šestim nadzornikom RTVS so varnostniki onemogočili prihod na sejo

Slovenija 13. Okt. 202122:59 > 14. Okt. 2021 18:034 komentarji
Delite:
RTV Slovenija
Foto: Borut Živulovič jr./BOBO

Kazanje mišic med generalnim direktorjem RTV Slovenija Andrejem Grahom Whatmoughom in večjim delom nadzornikov javne radiotelevizije se nadaljuje. Šestim nadzornikom je bil namreč danes onemogočen vstop v stavbo RTV Slovenija, zaradi česar seje nadzornega sveta ni bilo mogoče izpeljati.

Vlada je konec septembra predčasno razrešila dva nadzornika RTV Slovenija Matjaža Medveda in Petro Majer ter na njuno mesto imenovala sebi bližja člana Antona Tomažiča (NSi) in Milenka Ziherla (SDS). S tem je sestavo nadzornega sveta javne radiotelevizije nagnila na svojo stran, to pa je storila le dan pred tem, ko je bila sklicana seja tega organa. Medved in Majer sta se je sicer nameravala udeležiti, a sta bila obveščana, da jima bo vstop v zgradbo RTV Slovenija onemogočen. Sta se pa seje udeležila Ziherl in Tomažič in s svojim glasovanjem omogočila izvolitev Janeza Čadeža za novega predsednika nadzornega sveta.

Le tri dni po seji vlade pa je upravno sodišče njen sklep o razrešitvi Medveda in Majer razveljavilo. Med drugim je izpostavilo, da sme sodišče po 37. členu zakona o upravnem sporu upravni akt, ki ima take pomanjkljivosti, da ni mogoče presoditi njegove zakonitosti, s sodbo odpraviti, ne da bi tožbo poslalo v odgovor. Svojo odločitev je upravno sodišče utemeljilo tudi s tem, da je vlada Medveda in Majer lani že razrešila z mesta nadzornikov RTVS, a je vrhovno sodišče takratni sklep začasno zadržalo, končne odločitve pa sodišče še ni sprejelo.

Kdo je predsednik nadzornega sveta?

Potem ko je upravno sodišče odpravilo septembrski sklep vlade, je svetnik Danilo Tomšič, ki je vodenje nadzornega sveta RTVS prevzel konec avgusta in sodi v kvoto SD, ocenil, da je bilo vse, kar se je dogajalo na seji nadzornega sveta dan po razrešitvi Medveda in Majer, nezakonito. Po njegovem prepričanju je bilo torej nezakonito tudi Čadeževo imenovanje za predsednika nadzornikov. “Predsednik nadzornega sveta sem še vedno jaz,” je poudaril Tomšič, ki je za danes sklical sejo tega organa.

generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough
Foto : Miloš Ojdanić/RTV Slovenija

Na njej naj bi nadzorniki po Tomšičevih besedah opravili celovit nadzor nad pogodbo o storitvah RTVS v času slovenskega predsedovanja EU, ki jo je generalni direktor javne radiotelevizije Andrej Grah Whatmough sklenil z vladnim uradom za komuniciranje (Ukom). A tega niso mogli storiti. Šesterici nadzornikov, ki so Tomšiča avgusta postavili za predsednika nadzornega sveta in sprejeli vrsto sklepov, po katerih bi moral Grah Whatmough nemudoma poročati o zakonitosti svojih dejanj v času vodenja RTVS, so namreč varnostniki vstop v zgradbo onemogočili. Ostala peterica nadzornikov, ki so blizu generalnemu direktorju RTVS, pa se po Tomšičevih besedah vabilu na današnjo sejo nadzornega sveta ni odzvala.

Tomšič nam je še dejal, pa prepoved vstopa ni edina poteza, s katero skuša Grah Whatmough na vsak način preprečiti javni nadzor nad omenjeno pogodbo z Ukomom, temveč nadzornikom tudi ni poslal zahtevane dokumentacije niti se ni želel udeležiti seje. Prav tako je Tomšič prepričan, da se je prav zaradi izogibanja omenjenemu javnemu nadzoru vlada zatekla k protipravnemu sklepu o razrešitvi dveh njej neljubih nadzornikov.

Janez Čadež
Foto : Tina Kosec/BOBO

Tomšičevim navedbam, da je bilo imenovanje Čadeža nezakonito, je v pravnem mnenju pritrdil odvetnik Dino Bauk. Po njegovih navedbah se v primeru, ko je bil odpravljen upravni akt, torej vladni sklep o predčasni razrešitvi nadzornikov Medveda in Majer, “odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz tega nastale”. Kar pomeni, da so odpravljeni tudi vsi sklepi, ki jih je nadzorni svet sprejel dan po omenjenem vladnem sklepu. “S tem je odpravljena tudi odprava sklepa o izvolitvi Danila Tomšiča za predsednika nadzornega sveta in je on v tem trenutku edini legitimni in zakonit predsednik nadzornega sveta,” je v pravnem mnenju zapisal Bauk.

A se vodstvo RTV Slovenija s tem očitno ne strinja. S Kolodvorske je namreč prispelo sporočilo, da je nadzorni svet danes prejel mnenje Odvetniške pisarne Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, iz katerega “nedvomno izhaja”, da so sklepi, ki so bili sprejeti na seji nadzornega sveta dan po vladni odločitvi o razrešitvi dveh nadzornikov, veljavni. “Med temi sklepi je tudi ugotovitveni sklep o opravljenih volitvah za predsednika nadzornega sveta, po katerih je z večino glasov članov dobil mandat predsednika nadzornega sveta Janez Čadež,” je navedeno v sporočilu za javnost.

Vodstvo RTV Slovenija se je odzvalo na navedbe nadzornika Danila Tomšiča. Poudarilo je, da so njegovi očitki, da je generalni direktor Andrej Grah Whatmough članom nadzornega sveta preprečil sejo in s tem nadzor nad javnim medijem, povsem neutemeljeni in neresnični. ” Pavšalne obtožbe nadzornika predstavljajo grobo žalitev vodstva zavoda in še dodatno slabijo ugled največjega medijskega zavoda v državi,” so zapisali.

Izpostavili so, da je vodstvo sledilo pravnemu mnenju Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, iz katerega izhaja, da so sklepi, sprejeti na seji nadzornega sveta dan po vladni razrešitvi nadzornikov Matjaža Medveda in Petre Majer, veljavni, torej je veljaven tudi sklep, da je mandat predsednika nadzornega sveta dobil Janez Čadež. “Sklica predsednika Čadeža oziroma njegovega namestnika Boruta Rončevića za sejo nadzornega sveta dne 13. 10. 2021 vodstvo nikoli ni prejelo,” je prepričanje, da sklicatelj sredine seje nadzornikov ni mogel biti Tomšič, obrazložilo vodstvo RTVS.

Zanikali so tudi, da bi generalni direktor članom nadzornega sveta in kateremukoli obiskovalcu prepovedal vstop v stavbo RTV Slovenija. Ob tem pa so navedli, da je med ukrepi, ki jih je vodstvo sprejelo po nasilnem vdoru v prostore Televizije Slovenija, tudi dosledno spoštovanje pravilnika o hišnem redu. Vodstvo RTVS je še zapisalo, da je že septembra članom nadzornega sveta posredovalo “pogodbo o storitvah uradne RTV predsedovanja v Sloveniji s prilogama,” ti pa so gradivo na seji sredi septembra, na kateri je bil prisoten tudi Tomšič, tudi že obravnavali. “Celotna vodstvena ekipa z generalnim direktorjem na čelu o svojem delu na sejah in odborih redno poroča organom nadzora in upravljanja ter dosledno odgovarja na prejeta vprašanja ali zahteve članov po dostavi gradiv,” še lahko preberemo v odzivu vodstva RTVS.

Komentari

Vaš komentar