Predsednik programskega sveta RTV Slovenija je postal Peter Gregorčič

Slovenija 16. Feb 202217:30 > 19:32 2 komentarja
RTV Slovenija
Žiga Živulović jr./ Bobo

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v novi sestavi je z veliko večino za predsednika izvolil Petra Gregorčiča, položaj namestnika pa je prevzel Andrej Prebil.

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v novi sestavi, ki bo deloval v mandatnem obdobju 2022 do 2026, se je danes sestal na ustanovni seji. Z veliko večino je bil za predsednika programskega sveta izvoljen Peter Gregorčič, položaj namestnika pa je prevzel Andrej Prebil.

Za izvolitev novega predsednika programskega sveta je glasovalo 28 svetnikov, imenovanje Prebila pa jih je potrdilo 21. Za izvolitev predsednika programskega sveta je sicer potrebnih najmanj 15 glasov svetnikov.

Programski svet je formiral tudi delovna telesa programskega sveta za posamezna področja oziroma jih popolnil s člani. Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je na seji predstavil delovanje RTV in tudi njegovo poslovanje. RTV ima 2139 zaposlenih, v lanskem letu so imeli 123,5 milijona evrov prihodkov, od tega so 96,1 milijona evra dobili od RTV prispevka, ostalo predstavljajo tržni dohodki, je dejal.

Programski svet v skladu z zakonom o RTV Slovenija med drugim na predlog generalnega direktorja sprejema programske standarde in programske zasnove, programsko-produkcijski načrt in programske sheme, redno obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove in produkcijskega načrta ter daje generalnemu direktorju navodila v zvezi z odpravljanjem pomanjkljivosti na teh področjih. Poleg tega obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija ter se do njih opredeli.

Prav tako programski svet daje mnenje o predlogu finančnega načrta, imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV Slovenija ter daje predhodno soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja radia in direktorja televizije.

Programski svet RTVS sestavlja 29 članov, od katerih na predlog registriranih verskih skupnosti imenuje dva člana predsednik republike. DZ imenuje 21 članov, od tega 16 na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTVS, pet članov pa na predlog političnih strank. Tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni na RTVS, po enega člana pa imenujejo madžarska in italijanska narodna skupnost ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Komentarji (2)

Prikaži vse komentarje