Napredek se meri tudi po stopnji človečnosti, ki jo premoremo kot družba

Oglas 08. Okt. 202115:00 > 15:51
Delite:
Certifikat DOD
Foto: Ekvilib Inštitut

Skrbi za izboljšanje delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih se posveča vse več podjetij. V ta namen se odločajo za različne ukrepe, s katerimi krepijo družbeno odgovorno delovanje. Med njimi je že 62 podjetij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja in nedavno prejela pristopni certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Nosilec projekta je Ekvilib Inštitut s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije.

Petra Hartman, vodja projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu izpostavlja, da se uspešnost podjetij najpogosteje meri zgolj z bilancami in poslovnimi izidi, pozablja pa se na vidik, kako se podjetja spopadajo z okoljskimi in družbenimi izzivi.

Prejetje certifkata vidijo zaposleni kot potrditev in motivacijo za delo v prihodnje

“Napredek tako posameznika kot skupnosti se meri ne le po gospodarski rasti, tehnološkem napredku ali arhitekturnih dosežkih, temveč tudi po stopnji človečnosti, ki jo premoremo kot družba. Kot podjetje se zavedamo, da nosimo svoj delež odgovornosti za vplive na družbo in čutimo dolžnost, da prispevamo k dobrobiti in blaginji vseh deležnikov. V tem vidimo veliko priložnost za lastno rast v človečnosti in zgledno ravnanje v spodbudo drugim,” so ob prejemu certifikata povedali v podjetju za računalniške dejavnosti iz Ljubljane Dhimahi.

prejemniki DOD
Foto : Matic Kremžar

Doslej je certifkat Družbeno odgovoren delodajalec prejelo 62 podjetij in organizacij

“Zavedamo se, da je za nadaljnji razvoj in obstoj družbe zelo pomembno družbeno odgovorno ravnanje. Prehod v nizkoogljično družbo in ogljična nevtralnost sta ključna cilja naše razvojne strategije. Prav zato naše investicijske potenciale usmerjamo v obnovljive vire,  sisteme učinkovite rabe energije, implementacijo novih tehnoloških rešitev pri oskrbi z električno energijo in zemeljskim plinom ter izobraževanje zaposlenih,” pa poudarjajo v mariborski družbi Energija plus.

Po besedah Mitje Gorenščka, izvršnega direktorja GZS, se podjetja in organizacije vse bolj zavedajo, da je družbena odgovornost pomemben dejavnik pri dobrih medsebojnih odnosih v podjetju in da pozitivno vpliva tudi na zaposlovanje novih sodelavcev. “Družbeno odgovornim podjetjem se krepi blagovna znamka, kar pozitivno vpliva na odziv zunanjih deležnikov in poslovnih partnerjev, predvsem mladi pa vedno bolj izbirajo svoje delodajalce tudi na osnovi družbene odgovornosti podjetij,” še ocenjuje Gorenšček.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec preko nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju, nediskriminaciji ter etičnem vodenju. (več: certifikatdod.si)

Komentari

Vaš komentar