“Pogovor med premierjem in šefom policije ni politično vmešavanje”

Slovenija 08. Dec 202214:34 > 19:20 20 komentarjev
Dominika Švarc Pipan
N1

Na poročilo vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava in na pismo ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar so se odzvali predstavniki vlade oziroma premierjevega kabineta. Zavrnili so očitke o političnem vmešavanju v delo policije.

Na tiskovni konferenci po seji vlade so predsedniki vlade in premierjevega kabineta zavrnili očitke vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava in ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar o političnih pritiskih na delovanje policije.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je v uvodu povedala, da predsednik vlade lahko preverja morebitno politično odgovornost ministrov v lastni vladi, saj predlaga njihovo imenovanje in morebitno razrešitev. Če premier na primer oceni, da je minister ravnal nedopustno z vidika etike in integritete, se lahko torej odloči, da ta ne bo več v njegovi vladni ekipi. Med nedopustno ravnanje po navedbah Švar Pipan zagotovo sodijo morebitni pritiski vladajočih na državne organe.

“Predsednik vlade mora biti o teh pritiskih obveščen, da lahko sploh ukrepa. Prav zaradi tega je premier Robert Golob prosil – ne zahteval – vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava za poročilo. Ugotovili smo, da iz poročila ne izhaja, da bi bili kakršnikoli politični pritiski na operativno delovanje policije, prav tako ni bilo nikakršnih pritiskov na avtonomijo oziroma samostojnost policije,” je dejala pravosodna ministrica.

Bobnar in Lindav
Foto: Borut Živulović/Bobo

Poudarila je, da generalnega direktorja policije imenuje vlada na predlog ministra za notranje zadeve. Vlada torej lahko ministrovemu predlogu sledi ali pa ne. “Izraženo pričakovanje, da mora vlada avtomatično slediti predlogu ministrice za notranje zadeve, nima podlage v zakonodaji niti v sodni praksi. Vlada ima namreč pristojnost predlaganega kandidata tudi zavrniti,” je dejala Švarc Pipan. Ob tem je dodala, da daje vlada strokovni oceni o kandidatu veliko težo, kar pa ne pomeni, da mora biti kandidat s pozitivno oceno uradniškega sveta tudi imenovan.

Ob tem je spomnila, da je sedanja vlada  na podlagi zakonodaje in na predlog Tatjane Bobnar razrešila Lindavovega predhodnika na čelu policije. “Ministrica za notranje zadeve zakonsko predvidene politične razrešitve takrat ni kritizirala,” je dodala.

Lobnikar: Povabilo premierja generalnemu direktorju policije na pogovor ni politično vmešavanje

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Branko Lobnikar je odnos med vlado, ministrstvom za notranje zadeve in policijo ocenil kot zgledno urejen. Povedal je, da zakon daje pravico in dolžnost vsakokratnemu ministru za notranje zadeve, da prenaša policiji temeljne usmeritve vlade,  izvaja nadzor in zahteva poročanje policije, tudi glede imenovanj.

Ministrica za notranje zadeve lahko torej kot del vlade usmerja delo policije, zakon pa policiji zagotavlja operativno samostojnost pri izvajanju nalog, je poudaril Lobnikar. “Dejstvo pa je, da lahko vlada, predsednik vlade ali ministrica od kogarkoli zahteva, da pojasni način delovanja organa. Na tak način se vlada, ministrica in predsednik vlade seznani s problemi, izzivi ali situacijami, za katere je vlada odgovorna, da jih upravlja. Nič pa ni narobe, če želi predsednik vlade na pogovor povabiti generalnega direktorja policije. To ni politično vmešavanje,” je dejal Lobnikar.

Ob tem je še poudaril, da vlada lahko deluje samo tako, da komunicira z vsemi organi, ki  izvajajo zakonodajo, če skuša kdo od nosilcev oblasti prestopiti mejo operativne samostojnosti policije, pa mora generalni direktor to prepoznati in ga o spornem ravnanju obvestiti. Na vprašanje, ali je tudi on kot državni sekretar tako kot njegova nadrejena Tatjana Bobnar in šef policije Lindav zaznal kakršen koli politični pritisk na policijo, pa je Lobnikar odgovoril, da ni zaznal nobenih političnih pritiskov na operativno delo policije, niti takšnih pritiskov ni izvajal. Dodal je še, da političnih pritiskov na operativno delo policije tudi v poročilu Lindava ni mogoče razbrati.

Golob Bobnar
Foto: Borut Živulović/Bobo

Glede načina varovanja predsednika vlade je Lobnikar povedal, da te naloge policija odlično izvaja, da pa se je spremenil način organizacije izvedbe tega varovanja. Kot je znano, je varovanje premierja na njegovo željo po novem organizirano v okviru generalnega sekretariata vlade. “Najprej se more vzpostaviti varnost varovane osebe, hkrati pa mora imeti varovana oseba zaupanje v tiste, ki varovanje izvajajo. Če tega zaupanje ne bi bilo, bi to onemogočalo delo predsednika vlade,” je pojasnil. Spomnil je še, da je način varovanja, kot je bil uveljavljen v tem mandatu, že obstajal v času premierja Janeza Drnovška.  Kot nenavadno pa je ocenil, da se sedaj o načinu in celo o imenih oseb, ki varovanje izvajajo, govori javno. “Stvar operativnega dela policije je zaupnost in to je eden od pomembnih elementov zagotavljanja varnosti,” je še dodal državni sekretar na MNZ, ki je zavrnil namige, da bi bil kandidat za naslednika Bobnar na čelu ministrstva.

Iz Lindavovega poročila je bilo mogoče razbrati, da je Golob še kot mandatar izvajal pritisk na policijo, da se Darko Muženič vrne na čelo NPU, Evgena Govekarja pa odslovijo s čela policijske uprave Nova Gorica. Lobnikar je poudaril, da so imenovanja in razrešitve znotraj policije v pristojnosti generalnega direktorja policije, ki mora zagotoviti zakonitost postopkov. “Pri imenovanjih ga ne sme voditi želja kogarkoli v tej državi, kar pa ne pomeni, da nekdo ne sme imeti drugačnega mnenja. Se pa mora šef policije morebitnim kadrovskim zahtevam upreti in jasno povedati, da bodo sledili in spoštovali zakonodajo in delovnopravne postopke. Na čelu policijske uprave Nova Gorica tako še vedno sedi ista oseba ,” je dodal Lobnikar.

O Lindavovih navedbah, da je  Golob izrazil težnjo po čim prejšnji vrnitvi Muženiča  čelo NPU, pa je državna sekretarka v Golobovem kabinetu Maša Kociper dejala, da je predsednik vlade zgolj izrazil pričakovanje o čim hitrejši uresničitvi sodbe sodišča, ki je pritrdilo Muženičevi pritožbi. “Šlo je zgolj za željo po uresničitvi pravnomočnih sodb sodišča,” je dodala. Ob tem je poudarila, da gre za bistveno drugačno zgodbo, kot je bilo politično postavljanje Petre Grah Lazar za direktorico NPU v mandatu Janševe vlade.

Kociper: Lindavovo poročilo kaže, da ni šlo za politične pritiske

Maša Kociper je iz Lindavovega poročila razbrala, da nihče od političnih funkcionarjev v mandatu aktualne vlade ni izvajal pritiska na delo policije, želel pridobiti informacije o njenem delu ali pa vplivati na konkretne policijske postopke.

“Iz poročila izhaja, da je Boštjan Lindav kot obliko pritiska nanj prepoznal tudi  pogovor z Robertom Golobom, ko je bil ta še mandatar. Skupaj s kandidatko za ministrico Tatjano Bobnar je Lindav prišel na pogovor, da se spoznajo z mandatarjem. Robert Golob se je želel prepričati, ali zastopajo isto politiko, ki so jo obljubili volilcem. Če je na tistem sestanku Lindava in Bobnar karkoli tako zelo zmotilo, bi se lahko že takrat odločila, da funkcij ne bosta sprejela. Izpostavljanje nekega pogovora iz preteklosti kot obliko pritiska, je nenavadno,” je še dodala Kociper.

Boštjan Lindav
Luka Dakskobler/BOBO

Sodeč po sporočilu Gibanja Svoboda, Golobova stranka tudi po javni objavi poročila notranje ministrice Tatjane Bobnar in vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava trdno stoji za svojim predsednikom. Kot lahko preberemo v sporočilu za javnost, v družbi, ki od njih zahteva ali pričakuje, da se pri komunikaciji s svojimi najbližjimi sodelavci samocenzurirajo, da njihova iskrenost ne bi bila razumljena kot kakršen koli pritisk in kjer so zasebne korespondence iztrgane iz konteksta ter politično zlorabljene, ne želijo živeti.

“Obžalujemo, da so posamezniki na pomembnih političnih položajih za doseganje svojih lastnih ciljev te vrednote in medsebojno zaupanje pripravljeni rušiti. Zrelost posameznik pokaže s tem, da v vsakodnevnem življenju in na pomembni funkciji loči med tem, kaj je pritisk, vplivanje oziroma kaj je iskren pogovor s ciljem poiskati najboljšo rešitev,” so še zapisali.

Socialni demokrati so po seji predsedstva stranke sporočili, da obžalujejo, da bo vlada izgubila strokovno ministrico za notranje zadeve, ki je izvrševala koalicijske zaveze.

“Pričakujemo pa, da se bo v bodoče z vso resnostjo upoštevalo pristojnosti in neodvisnost posameznih organov ter poskrbelo za takšen način komunikacije, ki ga ne bo mogoče razumeti kot politični pritisk. O domnevni prekoračitvi pristojnosti ali drugih sumih pa morajo odločati pristojne institucije in organi,” so zapisali.

Ob tem so dodali, da mora biti pri zaposlovanju v policiji v ospredju strokovnost in neodvisnost, kar so v SD vedno zagovarjali in bodo tudi v bodoče. “Kakršnakoli nezakonita ravnanja se morajo nemudoma preiskati in v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali kršitev, tudi ustrezno sankcionirati,” menijo v SD. Treba je zagotoviti vse za strokovno, avtonomno in profesionalno policijo, ki bo v službi javnosti, so še zapisali.

Iz Levice se danes na naše klice niso odzvali.

Golob dobil dodatna pojasnila Lindava

Predsednik vlade Robert Golob je očitno ocenil, da v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav v svojem poročilu o pritiskih na policijo ni odgovoril na njegovo vprašanje o tem, “ali je kdorkoli od ministrov, državnih sekretarjev ali drugih funkcionarjev, vključno z ministrico za notranje zadeve, želel pridobiti informacije o konkretnih postopkih, ki jih vodi policija, ali vplivati nanje.
Zato je Lindava ponovno zaprosil, da mu posreduje tudi odgovore na to vprašanje. Lindav mu je preko notranje ministrice Tatjane Bobnar odgovoril, da od njegovega imenovanja za v. d. generalnega direktorja policije v začetku junija primera tovrstnega pritiska ni bilo.

Zakaj je zavrelo med ministrico Bobnar in premierjem Golobom?

Namigi o nesoglasjih med predsednikom vlade in notranjo ministrico Tatjano Bobnar so krožili že nekaj tednov, da ti držijo, pa se je nazorno pokazalo konec prejšnjega tedna. Premier Golob je namreč preprečil, da bi bil izbranec notranje ministrice za generalnega direktorja policije Boštjan Lindav na ta položaj imenovan s polnim mandatom in ga je vlada v četrtek ponovno imenovala le za vršilca dolžnosti za naslednjih šest mesecev. V Golobovih krogih so to pojasnjevali z navedbami, da v policiji ni prišlo do potrebnega očiščenja kadrov, ki so zvesto služili bivšemu šefu policije Antonu Olaju in notranjemu ministru Alešu Hojsu.

Ob imenovanju Lindava zgolj za v. d. generalnega direktorja policije je ministrica Bobnar na seji vlade molčala, odločna pa je bila dan kasneje. Namignila je, da prihaja do poskusov vmešavanja vladajočih v delo policije, in jasno izpostavila, da takšnega vpletanja ne bo dovolila. “Politika se mora končati pred vrati generalnega direktorja policije,” je poudarila. Včeraj pa je ministrica Tatjana Bobnar premierja Roberta Goloba seznanila z okoliščinami in s pritiski politike na policijo, na koncu pisma pa ga je obvestila, da bo po prihodu iz Bruslja podala tudi odstopno izjavo.

Premier je že sporočil, da bo napovedani odstop zaradi izgubljenega zaupanja sprejel. To pomeni, da bo Tatjana Bobnar prva, ki bo zapustila ministrski položaj v Golobovi vladi, njeno pismo pa si lahko preberete na tej povezavi.

Policija pa je danes objavila tudi poročilo vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava o domnevnem vpletanju vladajoče politike v delo policije, ki ga je zahteval Robert Golob. V poročilu Lindav navaja, kako je potekalo oblikovanje službe za varovanje predsednika vlade, kakšna je bila vloga Miloša Njegoslava Milovića in tudi to, da je želel premier Golob pospešiti vrnitev Darka Muženiča na čelo nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Kaj vse je Boštjan Lindav zapisal v poročilu, pa si lahko preberete v tem članku.

Ministrica Tatjana Bobnar je o imenovanju Boštjana Lindava na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom s premierjem Robertom Golobom govorila že 10. novembra letos, takrat pa naj bi ji Golob dal jasno vedeti, da ga naj niti ne predlaga za polni mandat, saj da ni izpolnil pričakovanj in ni opravil “čiščenja policije”, je v izjavi za medije po zasedanju notranjih ministrov v Bruslju zatrdila Bobnar. Kaj je še povedala notranja ministrica, si preberite v tem članku. 

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.