Pogoj PC za zaposlene v državni upravi v neskladju z ustavo

Koronavirus 06. Dec 202113:31 > 15:07 komentar
Ustavno sodišče RS
Denis Sadiković/N1

Ustavno sodišče je presodilo, da je bil vladni odlok, ki je za zaposlene v državni upravi uvajal pogoj preboleli ali cepljeni (PC), v neskladju z ustavo. Ustavni sodniki so ugotovili, da je pogoj PC primerljiv z uvedbo obveznega cepljenja, kar pa bi bilo treba urediti v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih. Ustavno sodišče je izvajanje odloka zadržalo že konec septembra. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je sporočil, da odločitev sodišča spoštuje, ob 15. uri pa bo podal izjavo za javnost, ki jo bomo v živo prenašali na N1.

Zaradi pogoja PC (preboleli, cepljeni) v državni upravi je bilo na ustavno sodišče vloženih več ustavnih pobud, konec septembra pa je ustavno sodišče izvajanje odloka zadržalo. Čeprav odlok ni več v veljavi, je ustavno sodišče o njem vsebinsko odločalo in sedaj na pobudo Policijskega sindikata Slovenije (PSS) odločilo, da je določba o pogoju PC v državni upravi v neskladju z ustavo.

Sodišče je ugotovilo, da je šlo za določitev delovnopravnega pogoja za opravljanje dela v državni upravi in zato za položaj, ki je bil bistveno primerljiv s položaji, ko je cepljenje določeno kot delovnopravni pogoj za opravljanje različnih vrst del oziroma poklicev. Kot navaja ustavno sodišče, pravno podlago za urejanje tovrstnega cepljenja pomenita 22. člen v zvezi s 25. členom zakona o nalezljivih boleznih, ki urejata različne vrste (obveznih) cepljenj.

Ustavno sodišče je presodilo, da izpodbijani ukrep, ki ga je sprejela vlada z odlokom za zaposlene v državni upravi, ni bil sprejet v skladu z zakonskimi zahtevami oziroma pogoji, ki jih za določitev cepljenja zaposlenih določa zakon o nalezljivih boleznih (ZNB). Zato je odločilo, da je 10.a člen odloka v neskladju z drugim odstavkom 120. člena ustave.

Ukrep PC bi morali urediti v skladu z ZNB

Ustavno sodišče se s to odločbo ni opredelilo do vprašanja, ali bi bil presojani ukrep, če bi bil odrejen na ustrezni zakonski podlagi, ustavno dopusten z vidika načela sorazmernosti in načela enakosti pred zakonom. Kot opozarjajo na ustavnem sodišču, njihova odločitev tako ne pomeni, da je cepljenje zaposlenih kot pogoj za opravljanje določenih dejavnosti ali poklicev nesorazmeren ukrep, pač pa pomeni, da bi bilo treba ta ukrep urediti v skladu z ZNB, ki za cepljenja določa pravila in postopek.

Ustavno sodišče je opozorilo tudi, da izpodbijana določba 10.a člena odloka ne omogoča primerjave s pogojem PC, kot je uveden v Avstriji, saj je avstrijski zakonodajalec sprejel zakon, s katerim je ustvaril izrecno in posebno zakonsko podlago za sprejemanje tovrstnih pogojev. Poleg tega je avstrijska ureditev tudi po vsebini bistveno drugačna, kot je bila izpodbijana slovenska ureditev. V Avstriji se s pogojem PC omejuje predvsem določeno javno življenje, v Sloveniji pa je bil pogoj PC uveden z ukrepom izvršilne veje oblasti in izključno za dostop do dela, in še to samo za zaposlene v državnih organih, so še zapisali v obrazložitvi odločbe.

Odločbo je ustavno sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Sodnika Klemen Jaklič in Rok Svetlič sta dala odklonilni ločeni mnenji, pritrdilna ločena mnenja pa so dali Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs, Rok Čeferin, Rajko Knez in Marijan Pavčnik.

Koritnik: To ne pomeni, da ukrep ne bi bil koristen

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je današnjo odločbo pospremil z besedami, da spoštuje odločitev ustavnega sodišča, da pa to nikakor ne pomeni, da ukrep ne bi bil koristen. “Nasprotno, glede na sedanjo epidemiološko situacijo bomo morali vsi skupaj najti ustrezne rešitve. In to hitro,” je dodal.

Spomnimo, da je minister za notranje zadeve Aleš Hojs na začetku septembra napovedal, da bi na policiji lahko delali le tisti, ki so covid-19 preboleli ali so cepljeni, potrdilo o testiranju pa ne bi bilo več dovolj. V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) so že takrat opozorili, da ta ukrep pravno ni mogoč, in pozvali k preudarnemu in odgovornemu ravnanju. Vlada je namreč želela s 1. oktobrom za vse zaposlene v državni upravi, ki bi želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, uveljaviti izpolnjevanje pogoja PC, torej da so prebolevniki ali pa cepljeni. Ne bi se več priznavalo pogoja T, torej testiranje. Pogoj so želeli uveljaviti za nekatere dele državne uprave, kot so ministrstva, organi v sestavi inšpekcije, policija in upravne enote.