Standardi in normativi socialnovarstvenih storitev prenovljeni

Slovenija 19. Apr 202216:49
Stari ljudje
PROFIMEDIA

Minister za delo Janez Cigler Kralj je podpisal spremembe pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki prinašajo spremembe normativov za zaposlene v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, prav tako pa tudi spremembe pri storitvi osebna pomoč.

Spremembe pravilnika določajo, da se bo število zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev do leta 2030 povečalo za več kot 2200, so zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pravilnik se je v delu, povezanem s standardi in normativi, nazadnje spreminjal pred 11 leti. Spremembe bodo v Uradnem listu objavljene predvidoma v petek.

Normativi za zdravstveni kader bodo uveljavljeni do leta 2030

Pri oblikovanju standardov in normativov so članice in člani delovne skupine za kadrovske standarde in normative v sklopu domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov izhajali iz dogovora, da se standarde in normative določi glede na dejanske potrebe in da se opredeli časovnica za postopno uveljavitev polnega normativa. Normativi za zdravstveni kader v socialnovarstvenih zavodih pa se bodo uveljavili do leta 2030. Na podlagi sprememb se bo kadrovski normativ v domovih in posebnih socialno varstvenih zavodih postopno povečeval do leta 2030. Petina predpisanega dodatnega kadra se bo uveljavila na vsaki dve leti. Prva petina se bo uveljavila septembra, naslednje povečanje bo sledilo marca 2024 in nato na vsaki dve leti do marca 2030.

V institucionalnem varstvu starejših se bo do leta 2030 število zaposlenih povečalo za 46 odstotkov glede na kadrovski normativ pred spremembo, v posebnih socialno varstvenih zavodih pa za 30 odstotkov glede na trenutni obseg zaposlitev. V povprečnem domu za starejše s 150 mesti se bo tako do leta 2030 število zaposlenih povečalo za 15 zaposlitev, in sicer za štiri dodatne zaposlitve pri osnovni oskrbi, za devet zaposlitev pri socialni oskrbi in 1,5 zaposlitve za administrativne in finančno računovodske naloge.

Ostale spremembe pravilnika zajemajo opredelitev možnosti za nadomeščanje delovnih mest med posameznimi tarifnimi razredi delovnih mest in možnosti za kombiniranje strukture zaposlenih pri socialni oskrbi znotraj profilov, posodobljena pa sta tudi terminologija in opis storitev. Med upravičence so vključili tudi osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z več motnjami, tako s težavami v duševnem razvoju in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki so s sklepom sodišča nastanjene v varovane oddelke, in osebe, ki zaradi posledic pri upadu kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.

Komentarji (0)

Prikaži vse komentarje