Ustavno sodišče zavrglo pobude za presojo ustavnosti odloka za zaprtje stojnic

Koronavirus 16. Feb 202218:47
Zaprte stojnice v Kopru
Bobo

Ustavno sodišče je zavrglo pobude za oceno ustavnosti odloka, s katerim je vlada decembra lani zaprla praznične stojnice po državi.

Vlada je decembra lani z odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 zaprla praznične stojnice po državi. Nekateri gostinci so nato na ustavno sodišče naslovili pobude za oceno ustavnosti odloka, a jih je sodišče zavrglo, so danes sporočili iz ustavnega sodišča.

Pobude za oceno ustavnosti šestega odstavka 14. člena so vložile družba Euro Gurman iz Ljubljane in drugi ter družba Goistra in samostojni podjetnik Marko Kvaternik iz Kopra. Kot so v obrazložitvi zapisali na ustavnem sodišču, pobudniki zatrjujejo, da je odlok v neskladju z ustavo, saj izpodbijana določba neposredno posega v njihov pravni položaj, ker jim je onemogočeno opravljanje gostinske dejavnosti na prazničnih sejmih, pri čemer je opravljanje gostinske dejavnosti njihova temeljna dejavnost.

Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes ob vložitvi pobude. Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj, so pojasnili na sodišču.

“Iz prilog k pobudam izhaja, da so vsi pobudniki prekršili prepoved iz šestega odstavka 14. člena odloka ter da jim je bila izdana inšpekcijska odločba in izrečen inšpekcijski ukrep začasne prepovedi opravljanja dejavnosti. Zoper odločbe je mogoče vložiti pritožbe, zoper odločitev drugostopenjskega organa pa upravni spor v skladu z določbami zakona o upravnem sporu. Izpodbijana določba odloka tako ne učinkuje neposredno,” so zapisali.

V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem ustavnega sodišča podan, če pobudnik hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa. Pri tem so spomnili na sklep ustavnega sodišča z 22. novembra 2007, v katerem so med drugim zapisali, da se lahko v primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, pobuda vloži šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev zoper posamični akt hkrati z ustavno pritožbo.

“Iz razlogov, navedenih v tem sklepu, pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe odloka. Zato je ustavno sodišče njihove pobude zavrglo in mu ni bilo treba posebej odločati o predlogih za začasno zadržanje izpodbijanega predpisa,” so v soglasno sprejetem sklepu zapisali na sodišču.